Održana redovna godišnja Skupština Muzikološkog društva FBiH (30.05.2023) 

Na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu, 30. maja 2023. godine održana je redovna godišnja Skupština Muzikološkog društva Federacije Bosne i Hercegovine. Dnevni red sjednice uključio je predstavljanje izvještajnih aktivnosti, nakon čega je uslijedio izbor novih upravnih organa Muzikološkog društva.

Nakon pozdravnih riječi predsjednika Skupštine dr. Senada Kazića i jednoglanog usvajanja dnevnog reda i zapisnika sa prethodne Skupštine Muzikološkog društva, u prvom dijelu sjednice obratila se dr. Amila Ramović, aktualna predsjednica Udruženja, koja je predstavila Izvještaj o radu. Prethodno se zahvalivši članstvu na ukazanom povjerenju i prilici da koordinira radom Društva u proteklom periodu, kao i sekretarki Društva mr. Lamiji Hasković koja je uložila izuzetne napore i sutručnost u administrativnom rukovođenju, a zatim i članovima upravnih tijela koji su redovno i značajno doprinosili djelatnosti MD. Navela je da je protekli period bio izrazito uspješan, ali i izazovan uslijed perioda izolacije za vrijeme pandemije Covid-19, a posebno zbog prerane smrti osnivača, dugogodišnjeg predsjednika i osobe koja je bila spiritus movens Društva u proteklih četvrt stoljeća, dr. Ivana Čavlovića. Unatoč tome, Društvo je realiziralo niz aktivnosti od kojih su posebno značajna dva simpozija, niz publikacija, te kontinuirano objavljivanje Časopisa za muzičku kulturu Muzika.

Urednica časopisa dr. Fatima Hadžić navela je da je u izvještajnom periodu reazlirano šest brojeva časopisa koji sada izlazi redovno, dva puta godišnje, te da je u planu izrada platforme za premještanje publikacije na Open Journal System, što je značajan korak i preduslov za prijave u relevantne baze podataka.

Potom je uslijedilo predstavljanje finansijskog izvještaja za protekli period. Predsjednica dr. Ramović konstatovala je uspješno poslovanje Društva sa značajnim prilivom prihoda od grantova, članarina, kotizacija te naknada za izdavačka prava – RILM (Répertoire International de Littérature Musicale), što je potvrdila i predsjednica Nadzornog odbora, dr. Jasmina Talam, koja je predstavila izvještaj ovog upravnog organa. Nadzorni odbor konstatovao je da je finansijsko poslovanje Društva realizirano u skladu sa zakonskim propisima i planom utroška sredstava, a član Vijeća časti dr. Miradet Zulić obavijestio je da nije bilo utvrđenih povreda kodeksa časti u djelovanju Muzikološkog društva u proteklom periodu, te da nije bilo potrebe za sastajanje ovog Vijeća. Svi podneseni izvještaji jednoglasno su usvojeni.

Tokom skupštine je razmotreno trenutno stanje u vezi sa članstvom Udruženja. Predsjednik Skupštine dr. Kazić konstatuje da Muzikološko društvo FBiH broji 51 člana, ukazujući na problem neaktivnog članstva i navodi da je u budućnosti potrebno pronaći optimalno rješenje kako bi se ova smetnja prevazišla. Članica Branka Vidović uzima riječ i osvrće se na pomenuti problem koji ugrožava kvorum redovnih skupština. Ističući kao potencijalni razlog fizičku udaljenost članova koji žive u inostranstvu, predlaže uvođenje mogućnosti online učešća na budućim sjednicama Muzikološkog društva. Predsjednica dr. Ramović sugerirala je da se pri reviziji statuta uvede mogućnost dvije forme članstva – redovnog i dopisnog, te zaključuje da će se u narednom periodu preciznije definisati i postrožiti kriteriji u vezi sa ispunjavanjem obaveza članstva Društva.
U drugom dijelu sjednice razmotren je smjer budućih aktivnosti Društva, a prva tačka ovog dijela dnevnog reda bila je izbor novog rukovodstva. Predsjednik Skupštine podsjeća na mogućnost dva mandata istog rukovodstva i iznosi generalna razmatranja i prijedlog Upravnog odbora da, shodno trenutnim aktivnostima i realizaciji projekata te otvorenim aplikacijama za grantove, aktuelno rukovodstvo, koje, na čelu sa predsjednicom dr. Amilom Ramović, čini dr. Tamara Karača Beljak (potpredsjednica), dr. Senad Kazić (predsjednik Skupštine), mr. Maja Baralić Materne, dr. Merima Čaušević, dr. Fatima Hadžić i dr. Nerma Hodžić Mulabegović, bude reizabrano u istom sastavu sa jednom manjom izmjenom. Donesena je odluka da aktuelnu sekretarku mr. Lamiju Hasković na toj poziciji zamijeni mr. Aida Adžović te je mr. Hasković predložena za novu članicu Vijeća časti umjesto nedavno penzionisanog dr. Refika Hodžića. Prijedlog o izboru upravnih organa za period 2023-2027. jednoglasno je usvojen.

U nastavku skupštine, predsjednica MD upoznala je članstvo sa planom rada Društva za naredni period. Dr. Ramović osvrnula se na dosadašnje i buduće aktivnosti Muzikološkog društva i ukazala da će se u periodu 2023-27. nastaviti kontinuitet realizacije kapitalnih projekata koji su u fokusu rada Društva od osnivanja: održavanje Međunarodnog simpozija Muzika u društvu i objavljivanje istoimenog zbornika, te redovno objavljivanje Časopisa za muzičku kulturu Muzika. Ističe da je u tekućoj godini planirana promocija novih izdanja i objavljivanje datuma održavanja 14. izdanja simpozija Muzika u društvu, te intenziviranje susreta i organizacija okruglih stolova i diskusija kako bi se pokrenuli razgovori sa kolegama i da na taj način usmjerile aktivnosti ka aktuelnostima u struci i okruženju. Iz planiranih aktivnosti proistekao je i petogodišnji finansijski plan koji je predstavila dr. Ramović.

U dijelu sjednice prevdiđenom za diskusiju o predstavljenim aktivnostima ostavljen je prostor i za nove prijedloge. Član Ognjen Tvrtković se osvrnuo na plan izdavaštva i sugerirao da bi Muzikološko društvo trebalo pripremiti i objaviti relevantnu knjigu o popularnoj muzici u Bosni i Hercegovini i proširiti svoj prostor istraživanja. Predlaže publikaciju o Indexima koja bi obuhvatila najznačajnije tekstove o ovoj sarajevskoj grupi, objavljene u regiji i šire, jer, kako ističe, Indexi predstavljaju temelj popularne muzike ovog područja. Osim toga, Ognjen Tvrtković predlaže proširivanje članstva MD u budućnosti. Njegovi prijedlozi naišli su na afirmativan stav članova MD, nakon čega je predsjednik Skupštine dr. Kazić zaključio ovu tačku i diskusiju, te stavio na glasanje prijedlog petogodišnjih linija djelovanja te plana rada i finansijske konstrukcije za 2023/2024. godinu, što je jednoglasno usvojeno. Time je zaključena Skupština i izborna sjednica Muzikološkog društva.