Muzikološko društvo
Federacije Bosne i Hercegovine
Musicological Society
of the Federation of Bosnia and Herzegovina

Josipa Stadlera 1/II
71000 Sarajevo
E. info@muzikolosko-drustvo.ba
T. +387 33 200 299
M. +387 62 971 174

Časopis za muzičku kulturu Muzika
Journal for Music Culture Music

E. muzika@muzikolosko-drustvo.ba
W. www.muzika.mas.unsa.ba

Međunarodni simpozij Muzika u društvu
International Symposium Music in Society

Sarajevo, 2024.
E. symposium@muzikolosko-drustvo.ba

Muzika u društvu. Zbornik radova
Music in Society. The Collection of Papers

E. zbornik@mas.unsa.ba
W. www.zbornik.mas.unsa.ba

Instagram
YouTube