Djela bosanskohercegovačkih autora (2013)

Naziv: Djela bosanskohercegovačkih autora
Godina: 2013.
Izdavač: Muzikološko društvo FBiH
Urednik: Fatima Hadžić
Tekstovi: Senka Hodžić, Esma Sulejmanagić
Prijevod: Milica Babić
Inženjer zvuka: Admir Đulančić
Dizajn: ŠDC
Snimljeno u: Bošnjački institut u Sarajevu, 28.10.2010.
Obrada: Elektro-akustički studio Muzičke akademije u Sarajevu
Publikovano: mart, 2012.
Print: ŠDC
Tiraž: 500
Ne-profitno izdanje
Format: Kompakt disk.

O ediciji
CD pod nazivom „Djela bosanskohercegovačkih autora“ je zvučni zapis istoimenog koncerta održanog 28. oktobra 2010. u dvorani Bošnjačkog instituta u Sarajevu. Koncert je bio priređen u okviru 7. Međunarodnog simpozija „Muzika u društvu“ (Sarajevo 28–30. 10. 2010) u organizaciji Muzikološkog društva FBiH i Muzičke akademije u Sarajevu. Koncerti s djelima bosanskohercegovačkih autora u okviru jednog respektabilnog simpozija, što je sarajevski simpozij zasigurno postao, izvrsna su prilika da se širi auditorijum, uključujući učesnike i goste simpozija iz raznih dijelova Evrope i svijeta, upozna s muzičkim stvaralaštvom Bosne i Hercegovine. Kulturni značaj koncerata ove vrste je neosporiv, a izdavanje CD-a izuzetna promocija bosanskohercegovačke umjetnosti. Međutim, to nije i jedina vrijednost zvučnih zapisa ovog tipa.
Ovaj CD predstavlja rezultat napora što ih Muzikološko društvo FBiH, uz svesrdnu pomoć Muzičke akademije u Sarajevu, poduzima u promociji i institucionalnoj zaštiti bh. umjetničke muzike. Tomu svjedoči edicija CD-ova nastalih istim ili sličnim povodima: „Bosanskohercegovačka muzika – koncertni zapis“ (2002), „Antologija muzike za klavir u BiH – koncertni zapis“ (2003), „Konkursna djela 1, koncertni zapis“ (2005), „Bosanskohercegovačka muzika – koncertni zapis” (2006), „Bosanskohercegovačka muzika V – koncertni zapis“ (2008) i „Konkursna djela BiH kompozitora“ (2009). Ovaj CD je sedmi CD u ovoj ediciji. Izdanje zvučnog zapisa umjetničke muzike je vrhunski kulturni događaj čiji je značaj u uslovima opće apatije u društvenom i kulturnom životu Bosne i Hercegovine još veći.

Kompozitori: Dino Rešidbegović, Ališer Sijarić, Anđelka Bego Šimunić, Željko Vlaho, Asim Horozić, Milan Prebanda, Vojin Komadina, Josip Magdić, Živko Ključe.

SADRŽAJ:
1. Dino Rešidbegović: Underwaterfall, pjesma za bas i klavir
Izvode: Ivan Šarić bas, Omer Blentić klavir
Trajanje: 1:50

2. Ališer Sijarić: Étude No.1 – Écrits sur l'Eau iz Les études synthetiques za klavir
Izvodi: Suzana Bevanda
Trajanje: 7:17

3. Anđelka Bego Šimunić: Uzmorje za violinu i violu
Izvode: Arvida Kullolli violina, Tatjana Romanić viola
Trajanje: 6:51

4. Željko Vlaho: Largo za dva klavira
Izvode: Dunja Dimitrijević, Lejla Klepo
Trajanje: 6:33

5. Asim Horozić: Sonatni stav za flautu i klarinet
Izvode: Sakib Lačević flauta, Vedran Tuce klarinet
Trajanje: 5:30

6. Milan Prebanda: Mila nane, pjesma za sopran i klavir
Izvode: Aida Čorbadžić sopran, Milan Lucić klavir
Trajanje: 2:35

7. Vojin Komadina: Glamočko kolo za klavir
Izvodi: Dunja Dimitrijević
Trajanje: 5:41

8. Josip Magdić: Vinjete za klarinet i klavir
Izvode: Rajmund Likić klarinet, Dario Vučicć klavir
Trajanje: 9:27

9. Dino Rešidbegović: Mechanicus – Heron of Alexandria za flautu, violinu i klavir
Izvode: Sakib Lačević flauta, Arvida Kullolli violina, Omer Blentić klavir
Trajanje: 3:00

10. Živko Ključe: Passacaglia za duvački kvintet
Izvode: Sakib Lačević flauta, Saša Salihović oboa, Vedran Tuce klarinet, Edin Hadžić fagot i
Asim Gadžo horna
Trajanje: 3:09

Ukupno trajanje: 52:00

Konkursna djela BiH kompozitora (2008) u povodu 6. Međunarodnog simpozija „Muzika u društvu“

Naziv: Konkursna djela BiH kompozitora. (Objavljen u povodu 6. Međunarodnog simpozija „Muzika u društvu”)
Godina: 2008.
Izdavač: Muzikološko društvo FBiH
Tekstovi: Mirela Šečić
Publikovano: 29-31.10.2008.
Format: Kompakt disk.
Neprofitno izdanje

U okviru 6. Međunarodnog simpozija „Muzika u društvu” (29-31.10.2008) održan je koncert na kojem su izvedena djela pristigla na, drugi do sada realiziran, Konkurs za nova djela kamerne umjetničke muzike. Ovaj Konkurs, kao i prethodni, realiziran je u suradnji s Federalnim ministarstvom kulture i sporta i pokazao je svu opravdanost namjere da suvremeno bih. kompozitorsko stvaralaštvo bude potpomognuto i vođeno brigom državnih institucija za stvaranje domaće umjetničke muzike. Jer, tek koju godinu ranije s pravom bismo se upitali da li postoji i kojeg je obima kompozitorska praksa u BiH? Kompozitora, dakle, ima i stvaraju umjetničku muziku s jasnim elementima bih. podneblja. Međutim, za stvaranje većih muzičkih formi poput opere, simfonije ili oratorija potrebna je i šira institucionalna potpora i značajnija kompozitorska zrelost.
Na ovogodišnji konkurs se javilo devet, po godinama i iskustvu, mladih autora sa isto toliko komornih djela raznovrsnih formi i stilova. U pluralitetu promišljanja i traganja za vlastitim uočavaju se i neke zajedničke značajke kao što su folklorni idiomi kao trajna izvorišta nadahnuća domaćih kompozitora. Još jedna značajka pristiglih radova je da nose obilježja akademske edukacije, bilo da je riječ o studentskim radovima ili o autorima sa uspješno okončanim studijem kompozicije na Muzičkoj akademiji u Sarajevu. Za očekivati je da će ova visokoškolska institucija u budućnosti, kao i u prošlim decenijima, imati značajnu i odgovornu ulogu u stvaranju osnova za nastanak umjetničkog stvaralaštva.
Kako nije trenutak pravljenja presjeka sa bilo kog aspekta, možemo tek reći da se pokreće jedna nova obećavajuća sinergija.
Kompozitori: Svjetlana Bukvić, Samir Fejzić, Armen Škobalj, Ado Klobodanović, Živko Ključe, Valentina Cvijetić, Jasmin Osmić, Igor Karača, Dino Rešidbegović.

SADRŽAJ:
1. Svjetlana Bukvić: Before and After the Tekke / Prije i poslije tekije/ za solo violinu, elektroniku i glas – I nagrada
Izvodi: Violeta Smailović, violina

2. Samir Fejzić: Eine Kleine Nacht Musik I za dvije flaute i klavir
Izvode: Sakib Lačević flauta, Adi Šehu flauta, Ehlimana Tikveša, klavir

3. Armen Škobalj: Formicidae za gudacki kvartet
Izvode: Adnan Buljušmić violina, Matea Arsovski violina, Irena Ninković, viola, Isak Haračić violončelo

4. Ado Klobodanović: Pošla koka na pazar za glas i klavir
Izvode: Klaudija Krkotić sopran, Jovana Barac klavir

5. Živko Ključe: Sonatni stavak za violinu i klavir
Izvode: Violeta Smailović violina, Mirjana Papić-Hrkaš klavir

6. Valentina Cvijetić: Rosa pade na livade za flautu, sopran, harmoniku i violinu
Izvode: Zerina Herenda flauta, Klaudija Krkotić sopran, Belma Šarančić harmonika, Neda Tadić violina

7–8. Jasmin Osmić: Život u dvorištu grada / Grad živi, Živo predgrađe/ za flautu, klarinet in B i violinu – III nagrada
Izvode: Sakib Lačević flauta, Vedran Tuce klarinet, Dževad Šabanagić violina

9. Igor Karača: Between Walls, fantazija za violinu i klavir – II nagrada
Izvode: Violeta Smailović violina, Vedran Tuce klarinet, Omer Blentić klavir

10. Dino Rešidbegović: Leben und Tot, za kamerni sastav
Izvode: Etleva Radomi solo viola, Adi Šehu alt flauta, Saša Salihović oboa, Edin Hadžić fagot I, Ivana Vešović fagot II, Vedran Tuce bas klarinet, Asim Gadžo horna, Vanja Rupar trombon, Željko Jurić tuba, Safer Ahmetspahić gran cassa, Sabina Šehović 3 Tiefe Temple Blocks, Faruk Jahić 3 Tam-Tam, Davor Maraus marimba, Omer Blentić klavir, Almir Nezić kontrabas
Dirigent: Dario Vučić

Djela BiH kompozitora u dijaspori (2007) u povodu 5. međunarodnog simpozija „Muzika u društvu“

Naziv: Djela BiH. kompozitora u dijaspori (Objavljen u sklopu 5. međunarodnog simpozija „Muzika u društvu“)
Godina: 2007.
Izdavač: Muzikološko društvo FBiH
Priređivač koncerta i urednik edicije: Dr. Ivan Čavlović
Ton majstor: Admir Đulančić
Dizajn: Esad Šuman
Snimljeno u: Koncertna sala Muzičke akademije u Sarajevu, 27. X 2006, 19,30h
Urađeno u: Elektroakustički studio Muzičke akademije u Sarajevu
Prijevod na engleski: Milica Babić, Lana Šehović
Korektura: Fatima Hadžić
Publikovano: Sarajevo, februara 2007.
Štampa: ŠDC
Tiraž: 200
Nekomercijalno izdanje
Format: Kompakt disk.

O NAMJERI
Koncert pod nazivom Djela bih. kompozitora u dijaspori, održan u petak 27. X 2006, jedini je koji smo priredili uz 5. Međunarodni simpozij „Muzika u društvu“ (26–28. X 2006). Zašto baš ovakav koncert? Jednostavno, jer smo htjeli vidjeti s kojim imenima u raseljenju možemo raspolagati i, malo složenije od jednostavnog, htjeli smo čuti šta to mladi ljudi porijeklom iz našeg okružja rade kao kompozitori u svijetu. Jednostavno u složenom kao zadovoljenje znatiželje i kao potvrda o uludo neutrošenim nadama. Onda kada u vlastitoj sredini nemamo kompozitora, pozivamo se na moguće „naše“ kompozitore. I mi smo se pozvali i dobili solidan broj imena i djela koja su ispunila koncertno vrijeme i znakovito odjeknula među koncertnom publikom. Prijem djela vrlo različitog zvuka kod publike bio je na nivou fenomenalnog muzičkog događaja. Fenomen na nivou noumena iščitavao je slojeve kompozitorskih interesovanja, tehnike i procesa, ali i gotovog umjetničkog djela.
Kako je iz koncerta i snimljenog zvuka nemoguće iščitati sve, a i griješno je govoriti bez kompozitora, dali smo prostor njima samima da kažu o razlozima i karakteru samih djela. Dijasporna rasturenost misli o sebi, jednako kao i mi što mislimo o njoj. To je uobičajena praksa, ali i ovdje se potvrđuje da sami kompozitori takođe ne iščitavaju sve što bi se moglo, pa zato nekoliko riječi o svemu.
Najpoetičnije i najtačnije rečeno, čuli smo Evropu i Bosnu u svim njenim zvučnim znacima. Znaci ta da kulturno udaljena toponimska naziva približila su se značenjem, odnosno označiteljima i onim označenim. Označitelji su sama djela, ono označeno jeste nastojanje da se različito približi k jednom. Znaci Evrope su u tehnici, znaci Bosne u materijalu, jedno je rezultat spoja tehnike i materijala. Ma koliko bili moderni ovi kompozitori su duhom uronjeni u svoje porijeklo. Nenadano je pobijedila koncepcija stanovanja u vlastitoj tradiciji, kako bi rekao Heidegger, duh igre u historiji, kako bi rekao Gadamer, duh dekonstruktivnog nadomještanja samoga sebe u drugom, kako bi rekao Derrida. I ma koga pozvali u pomoć, ostat ćemo uvijek začuđeni pred genijem muzike i pred kompozitorskim potragama za njenom suštinom. A njena suština je uvijek neodgonetljiva i neizreciva, ali naslućujuća i zato moguća.
U čemu čujem duh Bosne u ovim kompozicijama? (Naravno, uz riječ Bosna, u bilo kojem obliku, ide i riječ Hercegovina). U melodijskoj konturi, ritmičkom obrascu, tvrdoj harmoniji ili naprotiv me(h)kom lutanju duše kroz predjele nostalgije i pastirske pjesme, u aforističkoj melodizaciji rezonantno bosanskog „es wird“ („biće“) kao poziv nade i kao stanje duha, čak i u koketnom poigravanju nečega što može biti amberični opoj udaljene misli o sebi u novonastanjenom svijetu, pa čak i u onim djelima u kojima se duh Bosne ne čuje. Mjestom izvođenja i takva djela nastanila su dio bosanskog prostora. Refleksije o ovoj muzici su brojne, ali i neponovljive kao i sama muzika. Stoga je dozvoljeno istraživati neprohodna polja trenutne misli kroz ton i riječ bez upliva detaljnijom analizom dobijenih podataka o muzičkom slogu. Star je potpuno čujna, vidljiva i odgonetljiva iz muzičkog događaja kao pojavnog traga unutarnje strukture muzike same.
Ima li još koji obrazac mišljenja? Naravno, zvuk i jeste da se osjeća i misli! Bez toga svako naše nastojanje za afirmacijom onoga što zovemo bosanski duh u bosanskohercegovačkoj muzici je uzaludan. Stoga i preporučujemo pozorno slušanje i razmišljanje!?
Ivan Čavlović

Kompozitori: Vojislav Ivanović, Ramiz Tahiri, Alojz Ajdić, Igor Karača, Dino Rešidbegović, Jasmin Osmanagić, Edina Hadžiselimović.

SADRŽAJ:
1. Vojislav Ivanović: Oro
Izvodi: Omer Blentić klavir
Trajanje: 9:59

2. Ramiz Tahiri: Nostalgija
Izvodi: Sakib Lačević flauta
Trajanje: 7:48

3. Alojz Ajdić: Pastirska pjesma
Izvode: Rajmund Likić klarinet, Ljiljana Pećanac klavir
Trajanje: 6:21

4. Igor Karača: Amber
Con moto, meno mosso, con moto
Trajanje: 3:33

5. Igor Karača: Allegro molto
Izvode: Lamija Talam oboa, Mirjana Papić-Hrkaš klavir
Trajanje: 2:22

6. Vojislav Ivanović: Jazz dusho
Izvode: Boško Jović gitara, Boris Lončar violina
Trajanje: 3:22

7. Alojz Ajdić: Med kapniki
Izvode: Rajmund Likić klarinet, Ljiljana Pećanac klavir
Trajanje: 9:05

8. Dino Rešidbegović: Aphorismen
Izvode: Sanela Redžepagić mezzosopran, Dževad Šabanagić violina, Vedran Tuce klarinet, Davor Maraus i Sabina Šehović udaraljke, Višnja Bakalar klavir, Tijana Vignjević dirigentica
Trajanje: 6:46

9. Jasmin Osmanagić: Es wird
Izvode: Adi Šehu flauta, Dževad Šabanagić violina, Miran Zrimšek violončelo, Ehlimana Tikveša klavir
Trajanje: 6:26

10. Edina Hadžiselimović: Coquetus
Izvode: Sakib Lačević flauta, Vedran Tuce klarinet, Davor Maraus i Sabina Šehović udaraljke, Boško Jović gitara, Amila Šeper violina, Belma Alić violončelo, Ehlimana Tikveša klavir, Tijana Vignjević dirigentica
Trajanje: 8:30

Ukupno trajanje: 65:10

Muzička zrnca iz Bosne, koncertni zapis (2005) u povodu 4. Međunarodnog simpozija „Muzika u društvu“

Naziv: Muzička zrnca iz Bosne, koncertni zapis (Objavljen u sklopu 4. Međunarodnog simpozija „Muzika u društvu“)
Godina: 2005.
Izdavač: Muzikološko društvo FBiH
Urednice CD-a i organizatorice koncerta: Ma. sci. Tamara Karača – Beljak, Branka Vidović, prof.
Inspicijent koncerta: Esad Šuman
Ton majstor: Admir Đulančić
Dizajn omota: Miodrag Spasojević Štrika
DTP: Jasmina Kapidžić / IPSILON Sarajevo
Snimljeno u: Bošnjački institut Fondacija Adil Zulfikarpašić
Urađeno u: Elektroakustički studio Muzičke akademije u Sarajevu
Izdato: Sarajevo, 2005.
Štampa: Kaligraf
Tiraž: 200
Nekomercijalno izdanje
Format: Kompakt disk.

Kada kažemo Bosna i Hercegovina između ostalog pomislimo i na pjesmu. Poznato je da našeg čovjeka pjesma lako i duboko osvaja, da on pjeva svugdje i u svakoj prilici. Nisu zato neobične riječi Arif – bega Rizvanbegovića Stočevića, koji je na turskom pjevao pod imenom Hikmet – „Moj je narod najveći pjesnik!“ – izgovorene jednom prilikom sedamdesetih godina XIX stoljeća u Carigradu.
Zaista, Bosna je zemlja po kojoj oduvijek hode pjesnici – pjevači, ali i oni koji njihovu pjesmu znaju slušati i u njoj se prepoznati. Bosna je zemlja u kojoj je oduvijek bilo svirača koji su tu pjesmu znali oplemeniti. I ništa se u dugovjekom životu Bosne, barem kada je pjesma u pitanju, nije promijenilo. Još uvijek ima onih koji pjevaju, i onih koji pjesmu slušaju. Još uvijek ima onih koji pjesmu baštine i onih koji je razumiju i svirkom oplemenjuju.
Vjerujemo da vas ne treba podsjećati da je naša zemlja kada je u pitanju tradicijska muzika sinteza raznolikog, te da je najveća podvojenost izražena kroz seosku odnosno gradsku muzičku praksu. Brojni su oblici pjevanja i sviranja nastali ovdje na teritoriji Bosne i Hercegovine, neki su na žalost nestali jer su izumrli običaji i obredi u čijoj su funkciji oni bili, drugi su se pak očuvali sve do danas.
Želja nam je da ovim CD-om (koncertom) osvojimo i „uho“ onih koji nisu skloni ovoj vrsti muzičkog izričaja. Stoga smo se odlučili predstaviti stariju i noviju seosku muzičku praksu, muško i žensko pjevanje, gradski izričaj – sevdalinku i sefardsku romancu, te dječiju pjesmu.
Domaćin koncerta je vokalni ansambl ETNOAKADEMIK koji djeluje pri Odsjeku za muzikologiju Muzičke akademije iz Sarajeva.
Ma. sci. Tamara Karača-Beljak,
Branka Vidović, prof.

Oblici napjeva: svatovske pjesme, ilahija, uspavanka, sefardska uspavanka, gradska pjesma, pjesme u svatovskom kolu, mješoviti duet, potrkuša u kolu, potrkuša, autorska pjesma Radeta Jovanovića, sevdalinka, sefardska pjesma, bećarac, pjesma za kolo.

SADRŽAJ:
1. Dobro došli muštuluci
Vrsta: Svatovska pjesma
Snimio i zapisao: Cvjetko Rihtman
Lokalitet: Neum 1948.
Objavljeno u: Zbornik napjeva narodnih pjesama Bosne i Hercegovine 2. Svatovske pjesme, Sarajevo, ANUBiH, 1986.
Izvodi: ETNOAKADEMIK, Muzička akademija Sarajevo
Trajanje: 0:43

2. Procvala grana ljiljana
Vrsta: Svatovska pjesma
Snimio i zapisao: Cvjetko Rihtman
Lokalitet: Ljubinje 1962.
Objavljeno u: Zbornik napjeva narodnih pjesama Bosne i Hercegovine 2. Svatovske pjesme, Sarajevo, ANUBiH, 1986.
Izvodi: ETNOAKADEMIK, Muzička akademija Sarajevo
Trajanje: 1:05

3. Kad ja pojdoh u džamiju
Vrsta: Illahija
Snimio i zapisao: Cvjetko Rihtman
Lokalitet: Livno 1963.
Objavljeno u: Zbornik napjeva narodnih pjesama Bosne i Hercegovine 1. Dječje pjesme, Sarajevo, ANUBiH, 1974.
Izvodi: Adnan Jačević, učenik OMŠ „Mladen Pozajić“, Sarajevo
Trajanje: 1:43

4. Nini, nini, ninala te majka / „Allah, Allah, la ilahe illellah“
Vrsta: Uspavanka
Snimio i zapisao: Cvjetko Rihtman
Lokalitet: Orašje 1956.
Objavljeno u: Zbornik napjeva narodnih pjesama Bosne i Hercegovine 1. Dječje pjesme, Sarajevo, ANUBiH, 1974.
Izvodi: članica ETNOAKADEMIK Mensura Bajraktarević
Trajanje: 1:56

5. Durmi, durmi
Vrsta: Sefardska uspavanka
Zapisala: Drita Tutunović
Objavljeno u: Zbirka Ya Sponto La Luna
Izvode: članice ETNOAKADEMIK Fatima Hadžić sopran, Ornela Đukić gitara
Trajanje: 1:10

6. Pokraj grada Sarajeva
Vrsta: Gradska pjesma
Obrada: Rešad Arnautović
Izvodi: Vokalni ansambl Basset, Sarajevo
Trajanje: 1:06

7. Udadoh se i postadoh mlada
Vrsta: Pjesma u svatovskom kolu
Snimio: Miroslav Šilić
Zapisala: M.Sci. Dunja Rihtman – Šotrić
Lokalitet: Vrnograč (V. Kladuša)
Izvodi: Ženska vokalna grupa KUD-a Baščaršija, Sarajevo
Trajanje: 1:22

8. Taj, Mehmede sitan hode
Vrsta: Pjesma u svatovskom kolu
Snimio: Miroslav Šilić
Zapisala: M.Sci. Dunja Rihtman – Šotrić
Lokalitet: Vrnograč (V. Kladuša)
Izvodi: Muška vokalna grupa KUD-a Baščaršija, Sarajevo
Trajanje: 0:59

9. Evo dojde da zapjevam ovdje
Vrsta: Pjesma u svatovskom kolu
Snimio: Miroslav Šilić
Zapisala: M.Sci. Dunja Rihtman – Šotrić
Lokalitet: Vrnograč (V. Kladuša)
Izvodi: Ženska vokalna grupa KUD-a Baščaršija, Sarajevo
Trajanje: 1:30

10. Moj nevene, ko te bere
Vrsta: Svatovska pjesma
Snimio i zapisao: Cvjetko Rihtman
Lokalitet: G. Odžak (Kupres) 1961.
Objavljeno u: Zbornik napjeva narodnih pjesama Bosne i Hercegovine 2. Svatovske pjesme, Sarajevo, ANUBiH, 1986.
Izvodi: ETNOAKADEMIK, Muzička akademija Sarajevo
Trajanje: 1:20

11. Što je bilo, više biti neće
Vrsta: Svatovska pjesma
Snimio i zapisao: Cvjetko Rihtman
Lokalitet: Babići (Jajce) 1951.
Objavljeno u: Bilten 2 Instituta za proučavanje folklora Sarajevo, 1953.
Izvodi: ETNOAKADEMIK, Muzička akademija Sarajevo
Trajanje: 1:06

12. Oj, ti kume diko naša
Vrsta: Svatovska pjesma
Snimio: Cvjetko Rihtman
Zapisala: M.Sci. Dunja Rihtman – Šotrić
Lokalitet: Čajdraš (Zenica)
Izvodi: Vokalna skupina KŠC Sv. Josip, Sarajevo
Trajanje: 0:50

13. Snijeg pade, drumi zapadoše
Vrsta: Mještoviti duet
Izvode: Jagoda i Pero Stjepić, Ćatići – Kraljeva Sutjeska
Trajanje: 1:02

14. Ljubio se b'jeli golub sa golubicom
Vrsta: Svatovska pjesma
Izvode: Ženska skupina HFS Bobovac, Ćatići – Kraljeva Sutjeska
Trajanje: 1:08

15. Moj Dragane sebi ruke vrati
Vrsta: „Potrkuša“ u kolu
Izvode: Ženska skupina HFS Bobovac, Ćatići – Kraljeva Sutjeska, Stjepan Miloš glas, Ćatići – Kraljeva Sutjeska, Pero Stjepić glas i šargija, Ćatići – Kraljeva Sutjeska, Gabrijel Filipović violina, Ćatići – Kraljeva Sutjeska
Trajanje: 2:13

16. Listaj goro, teci vodo
Vrsta: „Potrkuša“
Izvode: Stjepan Miloš glas, Ćatići – Kraljeva Sutjeska, Pero Stjepić glas i šargija, Ćatići – Kraljeva Sutjeska
Trajanje: 0:33

17. Višegrade grade
Autor: Rade Jovanović
Obrada: Milorad Kenjalović
Izvodi: Vokalni ansambli Basset, Sarajevo
Trajanje: 2:30

18. Kraj potoka bistre vode
Vrsta: Sevdalinka
Izvodi: članica ETNOAKADEMIK Mensura Bajraktarević
Trajanje: 2:53

19. Kadiš
Vrsta: Sefardska pjesma
Zapisala: Drita Tutunović
Objavljeno u: Zbirka Ya Sponto La Luna
Izvode: članice ETNOAKADEMIK, Fatima Hadžić sopran, Ornela Đukić gitara
Trajanje: 1:44

20. Kraj potoka bistre vode
Vrsta: Sevdalinka, instrumentalna verzija
Izvode: Srboslav Ivkov harmonika (Novi Sad), Vesna Ivkov harmonika (Novi Sad)
Trajanje: 3:14

21. Put putuje Latifaga
Vrsta: Sevdalinka
Klavirska obrada: Omer Blentić
Izvode: Gordana Topić sopran, Omer Blentić klavir
Trajanje: 5:36

22. Sjajna zv'jezdo da li znade koja
Vrsta: „Bećarac“
Snimila: Dr. Ankica Petrović
Zapisala: Mirjana Laušević
Lokalitet: Bjelašnica
Izvode: članice ETNOAKADEMIK, Sonja Jozić, Mensura Bajraktarević, Alma Mangafić, Alma Tuzi
Trajanje: 1:29

23. Urodila žuta kruška
Vrsta: Pjesma za kolo
Snimio: Cvjetko Rihtman
Zapisao: Mustafa Mulalić
Lokalitet: Gučja Gora (Travnik) 1950.
Zbirka rukopisa Zemaljskog muzeja br. 2764
Izvodi: ETNOAKADEMIK, Muzička akademija Sarajevo
Trajanje: 1:39

Bosanskohercegovačka muzika, koncertni zapisi (2006)

Naziv: Bosanskohercegovačka muzika, koncertni zapisi.
Godina: 2006.
Izavač: Muzikološko društvo FBiH
Publikovano: Sarajevo, 2006.

Oblici napjeva: svatovske pjesme, ilahija, uspavanka, sefardska uspavanka, gradska pjesma, pjesme u svatovskom kolu, mješoviti duet, potrkuša u kolu, potrkuša, autorska pjesma Radeta Jovanovića, sevdalinka, sefardska pjesma, bećarac, pjesma za kolo.

Format: Kompakt disk.

Antologija muzike za klavir u BiH (2003) u povodu 3. Međunarodnog simpozija „Muzika u društvu“

Naziv: Antologija muzike za klavir u BiH (Objavljen u povodu 3. Međunarodnog simpozija „Muzika u društvu“)
Godina: 2003.
Izdavač: Muzikološko društvo FBiH
Urednik: Dr. Ivan Čavlović
Antologičarka: Mr. Merima Purić Čaušević
Ton majstor: Admir Đulančić
Dizajn omota: Miodrag Spasojević Štrika / IPSILON
DTP: Jasmina Karić / IPSILON
Snimljeno u: Koncertna sala Muzičke akademije
Obrada: Elektro-akustički studio Muzičke akademije u Sarajevu
Prijevod na engleski: Almedina Mešanović
Publikovano: Sarajevo, mart 2003.
Print: Kaligraf
Tiraž: 200
Nekomercijalno izdanje
Format: Kompakt disk.

Kompozitori: Avdo Smailović, Milan Jeličanin, Mladen Pozajić, Milan Prebanda, Vlado Milošević, Josip Magdić, Nada Ludvig Pečar, Dragoje Đenader, Anđelka Bego Šimunić, Vojin Komadina.

SADRŽAJ:
1. Avdo Smailović: Metamorfoze
Izvodi: Dunja Dimitrijević
Trajanje: 7:38

2, 3. Milan Jeličanin: Dvije tokate
I. Tokata
II. Tokata

Izvodi: Nihad Krečo
Trajanje: 1:59, 1:41

4. Mladen Pozajić: Grave
Izvodi: Dunja Dimitrijević
Trajanje: 2:39

5. Milan Prebanda: Pjesma i igra
Izvodi: Emina Softić
Trajanje: 5:52

6, 7, 8. Vlado Milošević: Tri burleske
I. Burleska
II. Burleska
III. Burleska

Izvodi: Nihad Krečo
Trajanje: 6:14, 2:31, 1:10

9, 10, 11, 12. Josip Magdić: Zvučni spektri
I. Animato
II. Calmo
IV. Grave
V. Furioso

Izvode: Omer Blentić i Vedrana Mujkić
Trajanje: 1:20, 1:58, 1:38, 1:04

13, 14, 15. Nada Ludvig Pečar: Studije za klavir
VIII. Studija
IV. Studija
V. Studija

Izvodi: Neda Stanković
Trajanje: 2:06, 1:26, 1:07

16, 17, 18. Dragoje Đenader: Sonata za klavir op. 46
I. Allegro non troppo
II. Larghetto
III. Allegro

Izvodi: Ruben Dalibaltajan
Trajanje: 3:59, 2:47, 2:44

19. Anđelka Bego Šimunić: Koncertno predstavljanje – I akta
Izvodi: Julija Gubajdulina
Trajanje: 6:31

20: Vojin Komadina: Refrain IV – „Nijemo glamočko kolo“
Izvodi: Dunja Dimitrijević
Trajanje: 5:30

Ukupno trajanje: 57:54

Bosanske sevdalinke (2002) u povodu 3. Međunarodnog simpozija „Muzika u društvu“

Naziv: Bosanske sevdalinke (Objavljen u povodu 3. Međunarodnog simpozija „Muzika u društvu“)
Godina: 2002.
Izdavač: Muzikološko društvo FBiH
Edicija: Folklorna muzika BiH
Publikovano: Sarajevo, mart 2002.
Format: Kompakt disk.

Kompaktna ploča sa imenom „Bosanske sevdalinke“ nastala je u želji da se „zvučno“ ilustrira magistarski rad Tamare Karača Beljak „Sevdalinka melopoetski oblik bosanskohercegovačke gradske sredine“, javnosti prezentiran u junu 2002. godine. Zamišljen je i ponuđen u obliku kompilacije interpretacija kakve se danas, na žalost, više ne mogu čuti. Od zvuka saza Selima Salihovića, za kojeg smo uvjereni je da po mnogo čemu najbliži autohtonom, preko nesvakidašnjeg, teatralnog, izafektiranog ali toliko originalnog „ciganskog“ pjevanja Sofke Nikolić (balkanske folk zvijezde iz tridesetih godina proteklog stoljeća) do iznimno kultiviranog kafanskog pjevanja Mileta Janjića. Svjesno je izbjegnut zvuk sevdalinke kakav se može čuti posljednjih četrdesetak godina, kojeg elektronski mediji nerijetko nude kao jedini ispravan i moguć „model“ sevdalinke. Nakon prvog slušanja možda ćete se zapitati – „Šta je zajedničko Sofki, Selimu Salihoviću i Miletu Janjiću?“ Njihove potpuno različite interpretacije sevdalinke jesu potvrda da njeno izvođenje, pa prema tome i sveukupni formalni okvir uvijek pripadaju pojedincu solisti, ali i da njenu suštinu ne treba tražiti u okviru, pa ni toliko u sadržaju koliko u ljepoti i iskrenosti kazivanja. Na koncu ovu kompaktnu ploču možete shvatiti i kao sentimentalno podsjećanje na prošlo i danas gotovo zaboravljeno vrijeme.

Izvođači: Sofka Nikolić i ciganski orkestar, Bora Janjić uz harmoniku, Mile Janjić uz narodni orkestar, Selim Salihović uz saz.

SADRŽAJ:
1. Ali- paša na Hercegovini
Izvodi: Sofka Nikolić i ciganski orkestar
Trajanje: 3:00

2. Kolika je Jahorina planina
Izvodi: Sofka Nikolić i ciganski orkestar
Trajanje: 3:00

3. Mehmeda je stara majka karala
Izvodi: Bora Janjić uz harmoniku
Trajanje: 2:50

4. Vezak vezla Omerbegovica
Izvodi: Mile Janjić uz narodni orkestar
Trajanje: 4:52

5. Oj, kaduno, kono moja
Izvodi: Mile Janjić uz narodni orkestar
Trajanje: 4:02

6. Umihana Hadžijusufova
Izvode: Selim Salihović uz saz
Trajanje: 4:43

7. Pod Mostarom ta zelena livada
Izvodi: Selim Salihović uz saz
Trajanje: 4:06

8. Mogul’ Hanko noćiti
Izvodi: Selim Salihović uz saz
Trajanje: 3:15

Bosanskohercegovačka muzika, koncertni zapisi (2002)

Naziv: Bosanskohercegovačka muzika, koncertni zapisi
Godina: 2002.
Izdavač: Muzikološko društvo FBiH
Priređivač i urednik edicije: dr. Ivan Čavlović
Ton majstor: Admir Đulančić
Dizajn: Miodrag Spasojević Štrika
Snimljeno u: Koncertna sala Muzičke akademije u Sarajevu
Urađeno u: Elektro-akustički studio Muzičke akademije u Sarajevu
Prijevod na engleski: Amila Ramović
Publikovano: U Sarajevu, marta 2002.
Print: Kaligraf Sarajevo
Tiraž: 200
Nekomercijalno izdanje
Format: Kompakt disk.

O izdavaču i ediciji
Muzikološko društvo FBiH osnovano je 1997. Cilj osnivanja Društva jeste briga oko bih. muzike u istraživačkom, izdavačkom, koncertnom, predavačkom i sl. smislu. U dosadašnjem radu Društvo kroz mnogobrojne projekte vrlo ozbiljno ostvaruje svoj osnovni cilj. Rezultati dosadašnjeg rada vidni su: pokretanje časopisa za muzičku kulturu Muzika (u saradnji s Muzičkom akademijom u Sarajevu), pokretanje i rad na projektima Fundamentalna istraživanja za muziku BiH 2010 i Leksikon muzičara u BiH, izdanje pod naslovom Vlado Milošević – kompozitor autora Ivana Čavlovića, organizacija i bienalno održavanje Međunarodnog simpozija „Muzika u drustvu“ , priređivanje koncerta djela Nade Ludvig Pečar, simpozijski In memoriam Cvjetku Rihtmanu, susret studenata muzikologije zemalja bivše Jugoslavije „Novi mladi diskurs“ i sl. Jedan od programskih zadataka Društva je priređivanje koncerata s djelima bih. kompozitora, a u izvedbi bih. umjetnika. Na ovom compact discu snimljena su kamerna djela s koncerta 2. XI 2001., priređenog povodom susreta „Novi mladi diskurs“. U bogatoj ostavštini kamernih djela bih. kompozitora, a staraju se i nova, nalaze se i ona koja historijski ostaju mali antologijski biseri. Neki od tih bisera nalaze se i na ovom CD-u. Namjera je Muzikološkog društva pokloniti pažnju i onima bez kojih svaki trud oko prezentacije domaćih djela postaje izlišan, posebno mladim umjetnicima koji naslijeđuju brigu oko naše domaće muzike. Stoga će se u nekim kompozicijama čuti i studentske izvedbe, koje, međutim, ne narušavaju intenciju ovog izdanja: uhvatiti trenutak izvedbe i tako spasiti nepatvoreno vrijeme i čisto osjećanje forme/sadržaja muzičkog djela.
Dr. Ivan Čavlović

Kompozitori: Vojin Komadina, Milan Jeličanin, Milan Prebanda, Anđelka Bego Šimunić, Vlado Milošević, Ališer Sijarić, Josip Magdić, Asim Horozić, Avdo Smailović, Igor Karača.

SADRŽAJ:
1. Vojin Komadina: Refren IV – Nijemo glamočko kolo
Izvodi: Dunja Košanin klavir
Trajanje: 5:37

2. Milan Jeličanin: Triptih
Izvode: Sakib Lačević flauta, Mirjana Papić klavir
Trajanje: 7:54

3. Milan Prebanda: San zaspala
Izvodi: Alen Abdagić bariton
Trajanje: 1:41

4. Milan Prebanda: U suton
Izvode: Dajana Kačar mezzosopran, Senka Kulenović klavir
Trajanje: 2:16

5. Anđelka Bego-Šimunić: Stavak*
Izvodi: Jevgenij Ksaverjev violončelo
Trajanje: 8:30

6. Vlado Milošević: Kanconeta
Izvode: Belma Alić violončelo, Maja Ačkar klavir
Trajanje: 5:31

7. Milan Prebanda: Oj jabuko
Izvode: Melisa Hajrulahović sopran, Senka Kulenović klavir
Trajanje: 2:52

8. Anđelka Bego-Šimunić: Zov*
Izvode: Vedran Tuce klarinet, Julija Gubajdulina klavir
Trajanje: 5:30

9. Ališer Sijarić: Capriccio meccanicoi
Izvode: Violeta Smailović violina, Julija Gubajdulina klavir
Trajanje: 6:00

10: Josip Magdić: Vinjete
Izvode: Rajmund Likić klarinet, Ljiljana Pećanac klavir
Trajanje: 9:12

11: Asim Horozić: Trio*
Izvode: Sakib Lačević flauta, Rajmund Likić klarinet, Dženan Jusufović basklarinet
Trajanje: 4:40

12: Avdo Smailović: Metamorfoze
Izvodi: Dunja Košanin klavir
Trajanje: 8:00

13: Igor Karača: Trio*
Izvode: Sakib Lačević flauta, Vedran Tuce klarinet, Sanja Musić fagot
Trajanje: 3:57

14: Rada Nuić: Motus*
Izvodi: Gudački kvartet Kamernog orkestra Muzičke akademije
Trajanje: 9:06

Ukupno trajanje: 78:06

*Praizvedbe