12. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ “MUZIKA U DRUŠTVU” 

Program

ČETVRTAK, 10. DECEMBAR 2020.

OTVARANJE SIMPOZIJA
10.00-10.30

Jezik: B/H/S, engleski

Ališer Sijarić
Dekan Muzičke akademije UNSA

Tamara Karača-Beljak
Prorektorica za umjetnost, kulturu i sport Univerziteta u Sarajevu

Amila Ramović
Predsjednica Muzikološkog društva Federacije Bosne i Hercegovine

SJEDNICA 1: HISTORIJSKE PERSPEKTIVE O MUZICI U REGIJI I
10.30-11.30

Jezik: B/H/S
Moderatorica: Lana Šehović Paćuka

Vjera Katalinić
Sidonija Rubido Erdődy (1819-1884): sama protiv svih

Marijana Kokanović Marković i Lada Duraković
Iz Pule u svijet: recepcija opere Kukuška (Tatjana) Franza Lehára

Ana Popović:
Osijek i glazba: očitovanja u simboličkom krajoliku


SJEDNICA 2: HISTORIJSKE PERSPEKTIVE O MUZICI U REGIJI II
11.45-12.45

Jezik: B/H/S
Moderatorica: Fatima Hadžić

Lana Šehović Paćuka
Tragom praizvedbe Eroice i Pastoralne simfonije u austrougarskom Sarajevu

Sara Ries:
Korespondenti F. Ks. Kuhača u Bosni i Hercegovini

Vilena Vrbanić:
Glazbeni instrumenti iz fundusa Kulturno-povijesnog muzeja Dubrovačkih muzeja

SJEDNICA 3: HISTORIJSKE PERSPEKTIVE O MUZICI U REGIJI III
13.00-14.00

Jezik: B/H/S
Moderator: Senka Hodžić

Tatjana Mrđa:
Društvena uloga Vršačkog srpskog crkvenog pevačkog društva – doba Karela Napravnika

Marija Tomić:
U svetu nauke i muzike – biolog Siniša Stanković kao koncertni flautista u međuratnom Beogradu

Tatjana Čunko:
Daleko od očiju, daleko od srca

SJEDNICA 4: PRILOZI HISTORIJI DISKOGRAFIJE
15.00-16.00

Jezik: B/H/S, engleski
Moderatorica: Maja Baralić-Materne

Jelka Vukobratović:
Rana diskografija u Hrvatskoj i prodor zapadnih popularnih glazbi

Tanja Halužan:
Vu plavem trnaci: o lokalnom karakteru rane diskografske industrije u Hrvatskoj na primjeru kajkavske popevke

Naila Ceribašić:
Lokalizacija diskografske industrije u razdoblju između dva svjetska rata: primjeri iz Hrvatske

SJEDNICA 5: POGLED NA MUZIKU U POPULARNOJ KULTURI U BOSNI I HERCEGOVINI
16.15-17.15

Jezik: B/H/S
Moderatorica: Aida Adžović

Senka Hodžić:
Recepcija bosanskohercegovačke popularne muzike na primjeru napisa u dnevnom listu Oslobođenje u periodu 1964-1974.

Vesna Andree Zaimović:
Modra rijeka, konceptualni album sarajevske pop-rock grupe Indexi

Ognjen Tvrtković:
Songovi Jurislava Korenića u humorističkoj TV seriji Karađoz

PLENARNO PREDAVANJE 1
18.00-19.00

Jezik: B/H/S

Lana Šehović Paćuka
musicologist, professor, Academy of Music, University of Sarajevo

Mijenjanje percepcije o prisustvu umjetnica na koncertnom podiju: studija slučaja sarajevskih a la franca caféa (1878-1918)

PETAK, 11. DECEMBAR 2020.

SJEDNICA 6: REFLEKSIJE TRADICIJE U DJELIMA BOSANSKOHERCEGOVAČKIH KOMPOZITORA
10.00-11.00

Jezik: B/H/S
Moderatorica: Amra Bosnić

Naida Hukić:
Harmonija u postmodernističkom diskursu postratnih bosanskohercegovačkih koncerata

Zdravko Drenjančević:
Slavonski tradicijski citati u umjetničkoj glazbi

Snježana Đukić-Čamur:
Muzički opus Vojina Komadine inspirisan književnim djelima Maka Dizdara

SJEDNICA 7: PEDAGOŠKE I KREATIVNE IMPLIKACIJE MUZIKE U ZAJEDNICI
11.15-12.15

Jezik: B/H/S
Moderatorica: Merima Čaušević

Aleksandra Pavićević:
Uticaj dečjih muzičkih manifestacija na muzičku kulturu u Srbiji od 1958. do 2019. godine

Ana Čorić:
Community Music: perspektiva razvoja područja u (g)lokalnom kontekstu

Snježana Dobrota:
Povezanost stavova prema djeci izbjeglicama, interkulturalnih stavova i preferencija u glazbi svijeta – glazbeno-pedagoške implikacije

SJEDNICA 8: SAVREMENE PERSPEKTIVE U MUZIČKOJ EDUKACIJI
12.30-13.50

Jezik: B/H/S
Language: B/C/S
Moderatorica: Valida Akšamija-Tvrtković

Goran Sučić:
Razvoj doživljaja umjetničkog djela kroz integrirani kurikulum u umjetničkim područjima u ranom predškolskom odgoju i obrazovanju

Valida Akšamija–Tvrtković i Nermin Ploskić:
Savremeni izazovi u muzičkoj edukaciji

Nerma Hodžić-Mulabegović:
Primjena kreativnih tehnika podučavanja u nastavi solfeggia

Ivana Hadžihasanović, Merima Čaušević, Indira Mahmutović:
Efekti programa muzičko-plesnih radionica na određene motoričke sposobnosti djece s oštećenjem sluha uzrasta od 13 i 15 godina

SJEDNICA 9: AKTUELNA ISTRAŽIVANJA U ETNOMUZIKOLOGIJI
15.00-16.20

Jezik: B/H/S
Moderatorica: Tamara Karača-Beljak

Mirza Kovač:
Odabrani digitalizirani islamski obredni melo-poetski oblici iz legata Akademika Cvjetka Rihtmana

Vesna Ivkov:
Pojedine odlike izvođenja sevdalinke – primer interpretacije na harmonici

Jakša Primorac:
Hipoteze o podrijetlu balkanske opore sekundne dijafonije

Anči Leburić i Lidija Vladić-Mandarić:
Perspektive istraživanja muzičkih fenomena u okvirima kvalitativne metodologije

TEMATSKA SJEDNICA 1
16.30-17.30

Jezik: B/H/S

100 GODINA OF ROĐENJA ZAIMA IMAMOVIĆA

Maja Baralić Materne, Sarajevo
etnomuzikologinja, urednica muzičkog programa, BH Radio 1

Nirha Efendić, Sarajevo
historičarka književnosti, kustosica za usmenu poeziju, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine

Damir Imamović, Sarajevo
muzičar, član porodice

Lejla Kalamujić, Sarajevo
književnica, autorica biografije Zaima Imamovića

Tamara Karača Beljak, Sarajevo
etnomuzikologinja, profesorica, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

PLENARNO PREDAVANJE 2
19.00-20.00

Jezik: engleski

David Clampitt
teoretičar muzike, profesor, Ohio State University, New York

Neobični dvojnici: Samo-dualni harmonijski sistemi u Beethovenovom op. 131 (1826) i Schubertovom Dvojniku (1828)

SUBOTA, 12. DECEMBAR 2020.

SJEDNICA 10: INTERDISCIPLINARNI PRISTUPI MUZICI
10.00-11.20

Jezik: B/H/S
Moderator: Vladimir Đurišić

Sarina Bakić:
Muzička kritika u Bosni i Hercegovini

Ivana Seletković:
Uvod u fenomenologiju opere

Ana Perunović Ražnatović:
Beethoven, društvo i izolacija – nekad i sad

Alma Ferović Fazlić i Sanja Nuhanović:
Režijski aspekti koncertne izvedbe

SJEDNICA 11: MUZIKA I POLITIKA
11.30-12.50

Jezik: B/H/S, engleski
Moderatorica: Vesna Andree Zaimović

Timur Sijaric:
F*ck the XXXXXXXXX Government. Tragom socio-političke kritike u muzici SOUTH PARK-a

Vladimir Đurišić:
Gluhi dron: Restauracija nacije iz duha poslije postmoderne

Amila Ramović:
Ajzlerijanski preokret: pokret unaprijed u muzici Heinera Goebbelsa

Azra Imširović:
Stvaranje države kroz muziku: palestinski zvuci otpora

SJEDNICA 12: MUZIKA KROZ PROSTOR I VRIJEME
14.00-15.00

Jezik: engleski
Moderator: Rijad Kaniža

Patrick Huang:
Harmonija sfera diljem Evroazije: Komparativna studija odabranih tekstova iz Stare Grčke i rane Kine

Olena Ushchapivska:

Muzička evokacija poezije Brodskog (na primjeru Petričenkovog vokalnog ciklusa Monolozi)

Matthew Sergeant:
KOPANJE ILI PODACI? Kritička usporedba praksi kuriranja online music streaminga i nezavisnih muzičkih distributera

SJEDNICA 13: ISKUSTVO MUZIKE U ERI COVID-19
15.15-16.15

Jezik: engleski
Moderator: Amila Ramović

Damir Imamović:
Fizičko prisustvo Glasa

Stefania deKenessey:
Kad muzika zašuti

Lucas Wink:
Otpor i virtuelna izvedba: zvuk, kreativnost i održivost u portugalskim bombosima u vrijeme panedmije

TEMATSKA SJEDNICA 2
16.30-17.30

Jezik: B/H/S

IN MEMORIAM: DDR. ZIJA KUČUKALIĆ (1929–2020)

Moderator / Chair:

Ivan Čavlović, Sarajevo
muzikolog, profesor emeritus Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo

Učesnici:

Maja Baralić Materne, Sarajevo
etnomuzikologinja, urednica muzičkog programa, BH Radio 1

Svjetlana Bukvich, New York City
kompozitorica, profesorica, City University of New York

Mladen Milićević, Los Angeles / Zagreb
kompozitor, profesor, Loyola Marymount University

Ankica Petrović, Split
etnomuzikologinja i socijalna antropologinja

Ubavka Prusina-Prašo
muzikologinja, Gimnazija fra Grge Martića Mostar

Aleksandra Wagner, New York City
profesorica, Odsjek društvenih nauka, sociologija, The New School; psihoanalitičarka u privatnoj praksi

ZAVRŠNA DISKUSIJA
18.00-19.00

Jezik: B/H/S

Moderatorica:
Amila Ramović

Panelisti, učesnici Simpozija:

Maja Baralić Materne
Vladimir Đurišić
Merima Čaušević
Damir Imamović
Lana Šehović Paćuka