OSNIVAČI UDRUŽENJA MUZIKOLOŠKO DRUŠTVO

(Sarajevo, 11. juni 1997)

Inicijalni odbor:

1. Dr. Ivan Čavlović
2. Mr. Selma Ferović
3. Mr. Miroslava Fulanović-Šošić
4. Dr. Vinko Krajtmajer
5. Milorad Milić
6. Faruk Sijarić
7. Jasna Spaić

ČLANOVI OSNIVAČI
koji su sudjelovali u radu Osnivačke skupštine 11. juna 1997.

Redovni članovi:
1. Vesna Andree-Zaimović
2. Svetlana Arnautović
3. Maja Baralić, potpredsjednica
4. Jadranka Crnogorac
5. Dr. Ivan Čavlović, predsjednik
6. Amna Dukić
7. Dr. Selma Ferović
8. Mr. Miroslava Fulanović-Šošić
9. Enisa Hajdarević-Šojko
10. Amela Hadžialić
11. Tamara Karača
12. Gordana Karanjac
13. Senad Kazić
14. Željka Kordić
15. Dr. Vinko Krajtmajer, predsjednik Skupštine
16. Mr. Indira Meškić
17. Milorad Milić
18. Rada Nuić, predsjednica Nadzornog odbora
19. Tatjana Pandurević
20. Jasna Prguda
21. Sabira Samardžić
22. Mr. Jasna Spaić
23. Mirela Šečić
24. Mr. Zdravko Verunica, predsjednik Vijeća časti
25. Branka Vidović, sekretarka/tajnica
26. Amela Vladić
27. Višnja Zekić

Članovi pripravnici:
28. Selma Alić
29. Mersiha Aliefendić
30. Ariana Arapović
31. Alma Bandić
32. Mirela Ibrahimović
33. Željka Mikavica
34. Enisa Mujabašić
35. Mirsad Pinjo
36. Dijana Slomović
37. Mukedesa Suljović