O Međunarodnom simpoziju Muzika u društvu

Muzikološko društvo FBiH i Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu od 1998. godine zajednički organiziraju Međunarodni simpozij Muzika u društvu. Simpozij tradicionalno, bijenalno okuplja muzikologe, etnomuzikologe, teoretičare, muzičke pedagoge i stručnjake iz srodnih oblasti u istraživanju aktualnih pitanja muzike i muzikologije. Načelna tema “Muzika u društvu” označava interes za uvid u višedimenzionalni, diversificirani i transdisciplinarni diskurs savremene nauke o muzici te nudi platformu za razmjenu rezultata recentnih istraživanja.

Jezici simpozija su bosanski/hrvatski/srpski i engleski.

Recenzirani radovi sa simpozijai objavljeni su u Zborniku radova Muzika u društvu koji je indeksiran u bazama RILM i EBSCO (ISSN: 2303-5722 (Print), ISSN: 2744-1261 (Online)).