13. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ “MUZIKA U DRUŠTVU”

Predsjednica Organizacionog odbora
Dr. Amila Ramović, Univerzitet u Sarajevu – Muzička akademija

Programski odbor
Dr. Valida Akšamija-Tvrtković, Univerzitet u Sarajevu – Muzička akademija
Dr. Zdravko Blažeković, The Graduate Center, City University of New York
Dr. Amra Bosnić, Univerzitet u Sarajevu – Muzička akademija
Dr. Naila Ceribašić, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb
Dr. Merima Čaušević, Pedagoški fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Dr. Snježana Dobrota, Filozofski fakultet, Sveučilište u Splitu
Dr. Fatima Hadžić, Univerzitet u Sarajevu – Muzička akademija
Dr. Nerma Hodžić-Mulabegović, Univerzitet u Sarajevu – Muzička akademija
Dr. Naida Hukić, Univerzitet u Sarajevu – Muzička akademija
Dr. Tamara Karača Beljak, Univerzitet u Sarajevu – Muzička akademija
Dr. Senad Kazić, Univerzitet u Sarajevu – Muzička akademija
Dr. Sanja Kiš Žuvela, Muzička akademija, Sveučilište u Zagrebu
Dr. Ankica Petrović, prof. emerita, University of California, Los Angeles
Dr. Amila Ramović, Univerzitet u Sarajevu – Muzička akademija
Dr. Leon Stefanija, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Dr. Lana Šehović, Univerzitet u Sarajevu – Muzička akademija
Dr. Jasmina Talam, Univerzitet u Sarajevu – Muzička akademija

Organizacioni odbor

Mr. Aida Adžović, Dr. Valida Akšamija-Tvrtković, Dr. Amra Bosnić, Mr. Ena Plakalo, Dr. Fatima Hadžić, Dr. Nerma Hodžić-Mulabegović, Dr. Naida Hukić, Mr. Rijad Kaniža, Dr. Tamara Karača Beljak, Dr. Senad Kazić, Mr. Nermin Ploskić, Dr. Amila Ramović, Predsjednica, Dr. Lana Šehović

Produkcijski tim

Studenti I i II ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu – Muzičke akademije