Časopis za muzičku kulturu Muzika

Časopis za muzičku kulturu Muzika prvi je poslijeratni časopis za objavljivanje originalnih naučnih i stručnih radova iz oblasti muzikologije, etnomuzikologije, muzičke teorije i muzičke pedagogije koji od 1997. godine kontinuirano objavljuju Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu i Muzikološko društvo FBiH.

Visoki stepen stručnog promišljanja o fenomenu muzike i značajno iskustvo umjetničke prakse, kao rezultata višedecenijskog organiziranog i osmišljenog muzičkog obrazovanja u BiH, stvorili su uslove da se pristupi osnivanju časopisa o muzici pod okriljem Muzičke akademije u Sarajevu, kao najznačajnijeg središta ovdašnje teoretske misli i umjetničke prakse, s ciljem prevazilaženja nedostatka ozbiljnijeg pisanja o muzici. Grupa nastavnika ove institucije, ujedno i članova Inicijativnog odbora za osnivanje Muzikološkog društva, na čelu s dr. Ivanom Čavlovićem, uz kojeg su bili dr. Selma Ferović, mr. Miroslava Fulanović-Šošić, dr. Vinko Krajtmajer, prof. Milorad Milić, mr. Jasna Spaić i tadašnji dekan mr. Faruk Sijarić, pokrenuli su časopis kao doprinos razvoju i proučavanju muzičke kulture u Bosni i Hercegovini u poslijeratnom kontekstu, te s tendencijom promocije bosanskohercegovačkih naučnih i umjetničkih dostignuća van njenih granica, ali i prikupljanja i predstavljanja lokalnoj javnosti internacionalno relevantnih savremenih praksi. Inicijalna očekivanja podrazumijevala su istraživanje neistraženog, objašnjenje neobjašnjenog, otklanjanje nedoumica i pružanje meritornog suda na polju muzičke kulture.

Od početka, fokus časopisa usmjeren je ka temeljitom izučavanju muzičkih fenomena Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta, sagledanih iz ugla muzikoloških, etnomuzikoloških, teoretskih i pedagoških istraživanja, a širinu oblasti potvrđuje i (uopšteni) naziv časopisa (Muzika). Iako je u časopis prvenstveno profiliran za stručnu čitalačku populaciju, objavljivanjem sadržaja iz domena muzičke publicistike muzička umjetnost nastojala se približiti i nešto širem čitalačkom krugu. Početna programska koncepcija, koju je u prvom broju postavio je glavni urednik Ivan Čavlović, te tadašnje uredništvo: zamjenica glavnog urednika Maja Baralić, te eminentni profesori dr. Selma Ferović, dr. Vinko Krajtmajer, mr. Jasna Spaić, Milorad Milić, Rada Nuić, mr. Faruk Sijarić, Tamara Karača i Tatjana Pandurević, usmjerena je ka sistematičnom pokrivanju i prikazivanju muzičke baštine i tradicije naroda Bosne i Hercegovine; monografskom i sintetičkom obrađivanju historijskih pojava i tokova u muzici Bosne i Hercegovine; praćenju i tumačenju pojava u savremenoj muzici BiH; opisivanju i istraživanju pojava u muzici svijeta kroz historiju i savremena zbivanja; razvijanju muzikološke djelatnosti u BiH; afirmaciji muzike i muzičke nauke u BiH; afirmaciji bosanskohercegovačke muzike i muzičke nauke u svijetu. Ambiciozno koncipirane zamisli o časopisu Muzika i njegovoj ulozi u ovdašnjoj kulturi i muzičkom životu, učinile su ga jedinim časopisom te vrste na prostorima Bosne i Hercegovine.

Profesor Čavlović se na čelu uredništva zadržao do 2007. godine, nakon čega je ulogu glavne urednice preuzela dr. Tamara Karača Beljak, a zatim i dr. Lana Šehović, te je to danas dr. Fatima Hadžić.

Sadržajno, časopis je sačinjen iz četiri rubrike koje ujedno čine i njegovu okosnicu. Centralni dio zauzima rubrika Naučni članci u kojoj se prezentiraju dostignuća iz svijeta muzičke nauke potkrijepljena originalnim teorijskim i empirijskim istraživanjima, dok se kroz rubrike Stručni članci i Radovi priznanja iznose naučne spoznaje u svrhu širenja muzikološkog znanja, te upoznavanja javnosti s muzičko-muzikološkim problemima. Četvrti odjeljak, Publicistika, putem recenzija, prikaza, intervjua i izvještaja nastoji pratiti recentna dešavanja muzičkog života Bosne i Hercegovine i regiona pružajući uvid u njegove najznačajnije tokove.

Uredništvo je otvoreno za saradnju s muzičkim piscima iz Bosne i Hercegovine, susjednih, evropskih i svjetskih zemalja, pa su u časopisu do danas objavljeni članci autora iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Slovenije, ali i Austrije, Norveške, Švedske, Turske, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država.

Časopis za muzičku kulturu Muzika, koji izlazi dva puta godišnje, pozicionirao se kao jedan od vodećih publikacija ove vrste u regionu te je prepoznat u internacionalnim okvirima, o čemu svjedoči činjenica da je indeksiran u istaknutim naučnim bazama kao što su RILM (Répertoire International de la Littérature Musicale), ERIH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences), EBSCO Information Services i CEEOL (Central and East European Open Library), ali i renome članova Međunarodnog uredničkog savjeta koji čine ugledna imena internacionalne muzikologije.

Časopis za muzičku kulturu Muzika
Izdavači: Muzikološko društvo FBiH i Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu
ISSN: 1512-5297 (Print)
ISSN: 2490-2489 (Online)
UDK: 78:781 (05)

Časopis se od 2014. godine redovno  objavljuje i kao online izdanje i dostupan je na: www.muzika.mas.unsa.ba

Redakcija časopisa:

Glavna i odgovorna urednica:
Fatima Hadžić

Zamjenica glavne i odgovorne urednice:
Lana Šehović

Međunarodni urednički savjet:
Jim Samson (Royal Holloway University of London, UK)
Svanibor Pettan (Faculty of Arts, University of Ljubljana, Slovenia)
Zdravko Blažeković (Graduate Center of the City University of New York, USA)
Gerda lLechleitner (Phonogrammarchiv, Austrian Academy of Sciences, Austria)
Lujza Tari (Institute of Musicology, Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences)
Nikša Gligo (Academy of Music, University of Zagreb, Croatia)
Stanislav Tuksar (Academy of Music, University of Zagreb, Croatia)
Nico Schüler (School of Music, Texas State University, USA)
Gordana Karan (Faculty of Music, University of Arts in Belgrade, Serbia)
Leon Stefanija (Faculty of Arts, University of Ljubljana, Slovenia)
Naila Ceribašić (Institute of Ethnology and Folklore Research, Zagreb, Croatia)
Tijana Popović-Mlađenović (Faculty of Music, University of Arts in Belgrade, Serbia)
Jernej Weiss (Faculty of Arts, University of Ljubljana, Slovenia)
Larry Francis Hilarian (Nanyang Technological University, Singapore)
Ira Prodanov (Academy of Arts, University of Novi Sad, Serbia)
Ivana Vesić (Institute of Musicology, Serbian Academy of Sciences and Arts, Serbia)
Vesna Sara Peno (Institute of Musicology, Serbian Academy of Sciences and Arts, Serbia)
Sabina Vidulin (Academy of Music, Juraj Dobrila University in Pula, Croatia)

Urednički odbor:
Ivan Čavlović (počasni član)
Valida Akšamija-Tvrtković
Amra Bosnić
Refik Hodžić
Nerma Hodžić-Mulabegović
Naida Hukić
Igor Karača
Tamara Karača Beljak
Senad Kazić
Amila Ramović
Jasmina Talam

Tajnica uredništva:
Aida Adžović

Bibliotekarka časopisa:
Anita Konjicija-Kovač

Lektorica:
Mirela Omerović

Lektorica za engleski jezik:
Asya Hekimoğlu

Dizajn:
Adnan Suljkanović

Otvoreni pristup
Učestalost izlaženja: Dva puta godišnje
Jezik: B/H/S i engleski

Radovi podliježu postupku dvostruke slijepe recenzije.

Časopis je indeksiran u:
Répertoire International de Littérature Musicale (RILM)
The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)
EBSCO Information Services
CEEOL (Central and East European Open Library)

Kontakt:
Adresa: Josipa Štadlera 1/II, 71 000 Sarajevo, BiH

Telefon: +387 33 442 126
E-mail: muzika@muzikolosko-drustvo.ba
Website: www.muzika.mas.unsa.ba

Online izdanja dostupna su na: www.muzika.mas.unsa.ba

Štampana izdanja Časopisa za muzičku kulturu Muzika dostupna su po cijeni od 20 KM. Narudžbu je moguće izvršiti putem e-maila: info@muzikolosko-drustvo.ba