12. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ “MUZIKA U DRUŠTVU”

Odbori

Predsjednica Organizacionog odbora
Dr. Amila Ramović, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

PROGRAMSKI ODBOR

Dr. Valida Akšamija-Tvrtković, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu Dr. Zdravko Blažeković, The Graduate Center, City University of New York Dr. Amra Bosnić, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu
Dr. Naila Ceribašić, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb
Dr. David Clampitt, School of Music, Ohio State University
Dr. Merima Čaušević-Purić, Pedagoški fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Dr. Ivan Čavlović, prof. emer, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu Dr. Snježana Dobrota, Filozofski fakultet, Sveučilište u Splitu
Akademik Nikša Gligo, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Dr. Fatima Hadžić, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu
Dr. Nerma Hodžić-Mulabegović, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu Dr. Naida Hukić, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu
Dr. Tamara Karača Beljak, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu
Dr. Lana Paćuka, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu
Dr. Amila Ramović, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu
Dr. Branka Rotar Pance, Akademija za glasbo, Univerzitet u Ljubljani
Dr. Leon Stefanija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Ljubljani

ORGANIZACIONI ODBOR

Dr. Valida Akšamija-Tvrtković, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu Mr. Ena Brdar Plakalo, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu
Mr. Maja Baralić Materne, Javni RTV servis BIH
Dr. Ivan Čavlović, prof. emer, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu
Dr. Fatima Hadžić, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu
Dr. Refik Hodžić, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu
Mr. Lamija Hasković, Osnovna muzička škola Mladen Pozajić
Dr. Nerma Hodžić-Mulabegović, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu Mr. Mirza Kovač, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu
Dr. Naida Kuljuh, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu
Dr. Lana Paćuka, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu
Mr. Nermin Ploskić, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu