Međunarodni simpozij Muzika u društvu. Zbornik radova (2020) Muzika – Nacija – Identitet

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu
Muzikološko društvo Federacije Bosne i Hercegovine
Sarajevo, 25-27.10.2018.

Urednici broja
Amra Bosnić
Nerma Hodžić-Mulabegović
Naida Hukić

ISSN 2303-5722 (Print)
ISSN 2744-1261 (Online)
ISBN 978-9958-689-27-7 (Univerzitet u Sarajevu – Muzička akademija)
ISBN 978-9926-8541-0-2 (Muzikološko društvo Federacije BiH)

Online izdanje:
http://zbornik.mas.unsa.ba

Međunarodni simpozij Muzika u društvu. Zbornik radova (2018)

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu
Muzikološko društvo Federacije Bosne i Hercegovine
Sarajevo, 20-22.10.2016.

Urednici broja
Amra Bosnić
Naida Hukić

ISSN 2303-5714

Međunarodni simpozij Muzika u društvu. Zbornik radova (2016)

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu
Muzikološko društvo Federacije Bosne i Hercegovine
Sarajevo, 23-26.10.2014.

Urednik broja
Fatima Hadžić

ISSN 2303-5714

Međunarodni simpozij Muzika u društvu. Zbornik radova (2014)

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu
Muzikološko društvo Federacije Bosne i Hercegovine
Sarajevo, 08-11.11.2012.

Urednik broja
Fatima Hadžić

ISSN 2303-5722

Međunarodni simpozij Muzika u društvu. Zbornik radova (2012)

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu
Muzikološko društvo Federacije Bosne i Hercegovine
Sarajevo, 28-30.10.2010.

Urednici broja
Jasmina Talam
Fatima Hadžić
Refik Hodžić

ISBN 978-9958-689-02-4

Međunarodni simpozij Muzika u društvu. Zbornik radova (2009)

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu
Muzikološko društvo Federacije Bosne i Hercegovine
Sarajevo, 28-30.10.2008.

Urednik broja
Jasmina Talam

ISBN 978-9958-689-02-4

Međunarodni simpozij Muzika u društvu. Zbornik radova (2007)

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu
Muzikološko društvo Federacije Bosne i Hercegovine
Sarajevo, 26-28.10.2006.

Urednik broja
Ivan Čavlović

ISBN 978-9958-9591-8-9

Međunarodni simpozij Muzika u društvu. Zbornik radova (2005)

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu
Muzikološko društvo Federacije Bosne i Hercegovine
Sarajevo, 28-30.10.2004.

Urednici broja

Tamara Karača
Senad Kazić

ISBN 9958-9591-6-X

Međunarodni simpozij Muzika u društvu. Zbornik radova (2003)

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu
Muzikološko društvo Federacije Bosne i Hercegovine
Sarajevo, 24-26.10.2002.

Urednik broja
Ivan Čavlović

ISBN 9958-9591-3-5

Međunarodni simpozij Muzika u društvu. Zbornik radova (2001)

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu
Muzikološko društvo Federacije Bosne i Hercegovine
Sarajevo, 27-28.10.2000.

Urednik broja
Ivan Čavlović

ISBN 9958-9591-1-9

Međunarodni simpozij Muzika u društvu. Zbornik radova (1999)

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu
Muzikološko društvo Federacije Bosne i Hercegovine
Sarajevo, 29-30.10.1998.

Urednik broja
Ivan Čavlović

ISBN 9958-9591-0-0