O zborniku

Zbornik radova „Muzika u društvu“ je publikacija u kojoj se objavljuju recenzirani radovi učesnika međunarodnog simpozija “Muzika u društvu” koji se od 1998. godine bijenalno održava u Sarajevu. Simpozij zajednički organiziraju, a Zbornik izdaju Muzikološko društvo Federacije Bosne i Hercegovine i Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu. Radovi se objavljuju na jednom od lokalnih jezika (bosanski, hrvatski, srpski) i/ili engleskom jeziku.

Zbornik je indeksiran u

RILM Répertoire International de Littérature Musicale
EBSCO Music Index with Full Text

Prijava članaka

Prijava članaka moguća je isključivo uz pozivnicu. Samo autori koji su sudjelovali na Međunarodnom simpoziju “Muzika u društvu” dobijaju pozivnicu za prijavu članka.

Postupak stručne provjere (recenziranje)

Zbornik radova “Muzika u društvu” primjenjuje princip dvostruko slijepog recenziranja, što znači da je identitet recenzenta skriven od identiteta autora, i obrnuto, tokom cijelog postupka recenzije.

Politika otvorenog pristupa

Zbornik radova “Muzika u društvu” publikacija je otvorenog pristupa. Pruža neposredan otvoren pristup sadržaju po principu da omogućavanje istraživanja slobodno dostupnim široj javnosti podržava veću globalnu razmjenu znanja. Svi članci se mogu preuzeti besplatno.

Ova publikacija ne naplaćuje nikakve naknade u fazama prijave, recenzije i objavljivanja članaka.

Izdavači

Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu
Muzikološko društvo Federacije Bosne i Hercegovine

Urednički savjet

Dr. Valida Akšamija-Tvrtković
Dr. Amra Bosnić
Dr. Tamara Karača Beljak
Dr. Fatima Hadžić
Dr. Nerma Hodžić-Mulabegović
Dr. Naida Hukić
Rijad Kaniža
Dr. Amila Ramović
Dr. Lana Šehović Paćuka

Urednica web stranice

Predsjednica Muzikološkog društva Federacije Bosne i Hercegovine
Dr. Amila Ramović
amila.ramovic@mas.unsa.ba

Administrator web stranice

Sekretar Uredničkog kolegija Zbornika radova “Muzika u društvu”
Rijad Kaniža
kaniza.rijad@gmail.com

Urednici izdanja br. 1-11

Zbornik radova 11. Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu” (2018)
Dr. Amra Bosnić
amra.bosnic@mas.unsa.ba
Dr. Nerma Hodžić-Mulabegović
nerma.hodzic-mulabegovic@mas.unsa.ba
Dr. Naida Hukić
naida.hukic@mas.unsa.ba

Zbornik radova 10. Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu” (2016)
Dr. Amra Bosnić
amra.bosnic@mas.unsa.ba
Dr. Naida Hukić
naida.hukic@mas.unsa.ba

Zbornik radova 9. Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu” (2014)
Dr. Fatima Hadžić
fatima.hadzic@mas.unsa.ba

Zbornik radova 8. Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu” (2012)
Dr. Fatima Hadžić
fatima.hadzic@mas.unsa.ba
Dr. Tamara Karača Beljak
tamara.karaca-beljak@mas.unsa.ba
Dr. Senad Kazić
senad.kazic@mas.unsa.ba

Zbornik radova 7. Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu” (2010)
Dr. Jasmina Talam
jasmina.talam@mas.unsa.ba
Dr. Fatima Hadžić
fatima.hadzic@mas.unsa.ba
Dr. Refik Hodžić
refik.hodzic@mas.unsa.ba

Zbornik radova 6. Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu” (2008)
Dr. Jasmina Talam
jasmina.talam@mas.unsa.ba

Zbornik radova 5. Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu” (2006)
Dr. Ivan Čavlović
icavlov@bih.net.ba

Zbornik radova 4. Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu” (2004)
Dr. Tamara Karača Beljak
tamara.karaca-beljak@mas.unsa.ba
Dr. Senad Kazić
senad.kazic@mas.unsa.ba

Zbornik radova 3.Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu” (2002)
Dr. Ivan Čavlović
icavlov@bih.net.ba

Zbornik radova 2. Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu” (2000)
Dr. Ivan Čavlović
icavlov@bih.net.ba

Zbornik radova 1. Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu” (1999)
Dr. Ivan Čavlović
icavlov@bih.net.ba

 

Kontakt
Uredništvo / Editorial Board
Music in Society. The Collection of Papers
Muzika u društvu. Zbornik radova
Josipa Stadlera 1/II
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
zbornik@mas.unsa.ba