Predsjednica Organizacionog odbora
Dr. Fatima Hadžić, Univerzitet u Sarajevu, Muzička akademija, BiH

Programski odbor:
Dr. Valida Akšamija-Tvrtković, Univerzitet u Sarajevu, Muzička akademija, BiH
Dr. Amra Bosnić, Univerzitet u Sarajevu, Muzička akademija, BiH
Dr. Richard Cangro, Western Illinois University, SAD
Dr. Nataša Crnjanski, Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti, Srbija
Dr. Merima Čaušević, Univerzitet u Sarajevu, Pedagoški fakultet, BiH
Dr. Fatima Hadžić, Univerzitet u Sarajevu, Muzička akademija, BiH
Dr. Nerma Hodžić-Mulabegović, Univerzitet u Sarajevu, Muzička akademija, BiH
Dr. Naida Hukić, Univerzitet u Sarajevu, Muzička akademija, BiH
Dr. Igor Karača, Oklahoma State University, SAD
Dr. Tamara Karača Beljak, Univerzitet u Sarajevu, Muzička akademija BiH
Dr. Senad Kazić, Univerzitet u Sarajevu, Muzička akademija, BiH
Dr. Thomas Nussbaumer, Universität Mozarteum Salzburg (Innsbruck), Austrija
Dr. Amila Ramović, Univerzitet u Sarajevu, Muzička akademija, BiH
Dr. Leon Stefanija, Univerzitet u Ljubljani, Filozofski fakultet, Slovenija
Dr. Lana Šehović, Univerzitet u Sarajevu, Muzička akademija, BiH
Dr. Jasmina Talam, Univerzitet u Sarajevu, Muzička akademija, BiH
Prof. emer. dr. Stanislav Tuksar, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Hrvatska

Organizacioni odbor

Mr. Aida Adžović, Dr. Valida Akšamija-Tvrtković, Dr. Amra Bosnić, Mr. Ena Plakalo, Dr. Fatima Hadžić, Dr. Nerma Hodžić-Mulabegović, Dr. Naida Hukić, Mr. Rijad Kaniža, Dr. Tamara Karača Beljak, Dr. Senad Kazić, Mr. Nermin Ploskić, Dr. Amila Ramović, Predsjednica, Dr. Lana Šehović

Produkcijski tim

Studenti I i II ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu – Muzičke akademije