13. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ “MUZIKA U DRUŠTVU”

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu 

Univerzitet u Sarajevu

Gazi Husrev-begova biblioteka

Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine