11. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ “MUZIKA U DRUŠTVU”

Muzička akademija,
Josipa Stadlera 1/II

Univerzitet u Sarajevu
Obala Kulina Bana 7/II

Akademija scenskih umjetnosti – Otvorena scena Obala
Obala Kulina Bana 11

71000 Sarajevo