LOKACIJE

MAS UNSA
Univerzitet u Sarajevu – Muzička akademija
Josipa Stadlera 1/II
https://goo.gl/maps/dPUXLFLE3Tm3RVBc8

UNSA
Univerzitet u Sarajevu – Rektorat
Obala Kulina bana 7/II
https://goo.gl/maps/WChGp8QbaFehynuR6

GHB
Gazi Husrev-begova biblioteka
Ulica Gazi Husrev-begova 46
https://goo.gl/maps/QqVbv6riL7rtRbuF8

ZMBIH
Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine
Zmaja od Bosne 3
https://goo.gl/maps/Vpu2NGe3sSH8nFXu6

SJEDIŠTE SIMPOZIJUMA
MAS UNSA
Muzikološko društvo
Univerzitet u Sarajevu – Muzička akademija
Josipa Stadlera 1/II
Mob. / Whatsapp. / Viber: +387 62 204 906
https://goo.gl/maps/dPUXLFLE3Tm3RVBc8
symposium@muzikolosko-drustvo.ba
www.muzikolosko-drustvo.ba