UPRAVA MUZIKOLOŠKOG DRUŠTVA 

Predsjednica
Dr. Amila Ramović

Potpredsjednica
Dr. Tamara Karača Beljak

Predsjednik Skupštine:
Dr. Senad Kazić

Sekretarka
Mr. Aida Adžović

Upravni odbor
Mr. Aida Adžović
Mr. Maja Baralić Materne
Dr. Merima Čaušević
Dr. Fatima Hadžić
Dr. Nerma Hodžić Mulabegović
Dr. Tamara Karača Beljak
Dr. Senad Kazić
Dr. Amila Ramović

Potpredsjednica Skupštine:
Branka Vidović

Nadzorni odbor
Dr. Amra Bosnić
Mr. Alma Ferović-Fazlić
Dr. Jasmina Talam

Vijeće časti
Mr. Lamija Hasković
Živko Ključe
Dr. Miradet Zulić

UPRAVNA TIJELA MUZIKOLOŠKOG DRUŠTVA U PRETHODNIM MANDATIMA (1997-2027)

2018-2023.

Predsjednica:
Dr. Amila Ramović

Potpredsjednik:
Dr. Ivan Čavlović (2018-2021)
Dr. Tamara Karača Beljak (2021-2023)

Predsjednik Skupštine:
Dr. Senad Kazić

Sekretarka:
Mr. Lamija Hasković

Upravni odbor:
Mr. Maja Baralić Materne
Dr. Merima Čaušević
Dr. Ivan Čavlović (2018-2021)
Dr. Fatima Hadžić (2020-2022)
Mr. Lamija Hasković
Dr. Nerma Hodžić Mulabegović
Dr. Tamara Karača Beljak (2021-2023)
Dr. Senad Kazić
Dr. Lana Paćuka (2018-2019)
Dr. Amila Ramović

Nadzorni odbor:
Dr. Amra Bosnić
Dr. Jasmina Talam
Mr. Alma Ferović-Fazlić

Vijeće časti:
Dr. Refik Hodžić, predsjednik
Živko Ključe
Dr. Miradet Zulić

2014-2018.

Predsjednica:
Dr. Fatima Hadžić

Potpredsjednik:
Dr. Senad Kazić

Predsjednica Skupštine:
Branka Vidović

Sekretarka:
Mr. Esma Sulejmanagić

Upravni odbor:
Dr. Fatima Hadžić
Mr. Boško Jović
Dr. Senad Kazić
Dr. Lana Paćuka
Dr. Amila Ramović
Esma Sulejmanagić
Dr. Jasmina Talam
Branka Vidović

Nadzorni odbor:
Mr. Maja Baralić
Dr. Merima Čaušević
Mr. Mirela Šečić, predsjednica

Vijeće časti:
Dr. Ivan Čavlović, predsjednik
Dr. Refik Hodžić
Dr, Miradet Zulić

2011-2014.

Predsjednik:
Mr. Senad Kazić

Potpredsjednik:
Dr. Ivan Čavlović

Predsjednica Skupštine:
Branka Vidović

Sekretarka:
Dr. Fatima Hadžić

Upravni odbor:
Dr. Ivan Čavlović
Dr. Fatima Hadžić
Dr. Tamara Karača Beljak
Mr. Senad Kazić
Mr. Branka Vidović
Dr. Miradet Zulić

Nadzorni odbor:
Dr. Merima Čaušević
Boško Jović
Mr. Mirela Šečić, predsjednica

Vijeće časti:
Mr. Maja Baralić-Materne, predsjednica
Mr. Amila Ramović
Mr. Lana Šehović

2007-2011.

Predsjednik:
Mr. Senad Kazić

Potpredsjednik:
Dr. Ivan Čavlović

Predsjednica Skupštine:
Mr. Miroslava Fulanović-Šošić

Sekretarka:
Mr. Fatima Hadžić

Upravni odbor:
Mr. Valida Akšamija-Tvrtković
Dr. Ivan Čavlović
Mr. Miroslava Fulanović-Šošić
Mr. Fatima Hadžić
Dr. Tamara Karača Beljak
Mr. Senad Kazić
Mr. Mirela Šečić
Dr. Jasmina Talam

Potpredsjednik Skupštine:
Mr. Mirsad Pinjo

Nadzorni odbor:
Mr. Merima Čaušević
Boško Jović
Ema Uzunović

Vijeće časti:
Mr. Maja Baralić-Materne, predsjednica
Mr. Amila Ramović
Mr. Lana Šehović

2005-2007.

Predsjednik:
Mr. Senad Kazić

Potpredsjednik:
Dr. Ivan Čavlović

Predsjednica Skupštine:
Mr. Miroslava Fulanović-Šošić

Sekretarka:
Mr. Tamara Karača Beljak

Upravni odbor:
Valida Akšamija-Tvrtković
Dr. Ivan Čavlović
Mr. Miroslava Fulanović-Šošić
Dr. Refik Hodžić
Mr. Tamara Karača Beljak
Mr. Mirela Šečić
Mr. Jasmina Talam
Mr. Miradet Zulić

Potpredsjednik Skupštine:
Mr. Mirsad Pinjo

Nadzorni odbor:
Svjetlana Arnautović, predsjednica
Ashar Kurtović
Mukadesa Suljević

Vijeće časti:
Mr. Maja Baralić-Materne, predsjednica
Lana Šehović
Višnja Zekić

2003-2005.

Predsjednik:
Dr. Ivan Čavlović

Potpredsjednica:
Mr. Selma Ferović

Predsjednica Skupštine:
Mr. Miroslava Fulanović-Šošić

Sekretar:
Mr. Senad Kazić

Upravni odbor:
Dr. Ivan Čavlović
Mr. Selma Ferović
Mr. Miroslava Fulanović-Šošić
Dr. Refik Hodžić
Mr. Senad Kazić
Mr. Mirela Šečić
Mr. Jasmina Talam

Nadzorni odbor:
Šejla Mujanović
Rada Nuić
Mukedesa Suljović, predsjednica

Vijeće časti:
Maja Baralić
Mirela Ibrahimović
Višnja Zekić, predsjednica

1997-2003.

Predsjednik:
Dr. Ivan Čavlović

Potpredsjednica:
Maja Baralić

Predsjednik Skupštine:
Dr. Vinko Krajtmajer

Sekretarka:
Branka Vidović

Upravni odbor:
Maja Baralić
Dr. Ivan Čavlović
Dr. Selma Ferović
Mr. Miroslava Fulanović-Šošić
Dr. Vinko Krajtmajer
Milorad Milić
Mr. Jasna Spaić
Branka Vidović

Nadzorni odbor:
Rada Nuić, predsjednica
Dijana Slomović
Mukadesa Suljević

Vijeće časti:
Svjetlana Arnautović, članica
Mirela Ibrahimović, članica
Mr. Zdravko Verunica, predsjednik