12. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ “MUZIKA U DRUŠTVU”

Sarajevo, 10-12.12.2020.

Organizatori
Muzikološko društvo Federacije Bosne i Hercegovine
Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

Mjesto održavanja
ONLINE!
Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu
Josipa Stadlera 1/2, Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Muzikološko društvo FBiH i Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu objavili su u aprilu poziv za radove na 12. Međunarodnom simpoziju „Muzika u društvu“. Uslijed promjena uslova organizacije uzrokovanih pandemijom Covid-19, Upravni odbor Muzikološkog društva donio je odluku da se ovo izdanje Simpozija održi u formatu online konferencije u novom terminu, 10-12. decembra 2020, te da se poziv za radove produži do 20. septembra 2020.

Poziv za radove

Muzikološko društvo Federacije Bosne i Hercegovine i Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu objavljuju Poziv za radove za 12. Međunarodni simpozij “Muzika u društvu”. Simpozij tradicionalno okuplja muzikologe, etnomuzikologe, teoretičare, muzičke pedagoge i stručnjake iz srodnih oblasti u istraživanju akutnih pitanja muzike i muzikologije. Načelna tema “Muzika u društvu” označava interes za uvid u višedimenzionalni, diversificirani i transdisciplinarni diskurs savremene nauke o muzici te nudi platformu za razmjenu rezultata recentnih istraživanja.

Jezici simpozija su bosanski/hrvatski/srpski i engleski.
Kotizacija iznosi 30 € i uključuje programsku knjižicu.
Recenzirani radovi bit će objavljeni u Zborniku radova 12. Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu“ tokom 2022. godine (engleska ili b/h/s verzija), koji je indeksiran u bazama RILM i EBSCO.
Prijave slati na prijavnom obrascu do 20. septembra 2020. na e-mail adresu symposium@muzikolosko-drustvo.ba. Prijavni obrazac možete preuzeti ovdje u .doc i .pdf formatu.
Programski odbor će konačnu odluku o odabranim radovima objaviti do 1. oktobra 2020. na web stranici Muzikološkog društva FBiH (www.muzikolosko-drustvo.ba). Informacije o programu će biti objavljene nakon ovog datuma.
Za dodatne informacije molimo kontaktirajte nas na symposium@muzikolosko-drustvo.ba ili putem telefona +387 62 971 174.
Molimo Vas da ovaj poziv proslijedite zainteresiranim kolegama i radujemo se vašem učešću u decembru!

Informacije o Simpoziju redovno ćemo ažurirati na našim zvaničnim kanalima: