U povodu njegovog 75. rođendana, Muzikološko društvo FBiH priredilo je poseban tematski susret s Ognjenom Tvrtkovićem, muzičkim piscem, urednikom, kritičarem, dugogodišnjim aktivnim članom Muzikološkog društva. Razgovor s povodom, koji je vodila muzikologinja Maja Baralić Materne, održan je u četvrtak, 20. juna 2024. na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu.

Ovim povodom retrospektivno je sagledana vrlo intenzivna višedecenijska karijera Ognjena Tvrtkovića. Kao neumoran entuzijasta, osvrnuvši se na bogato iskustvo i komparirajući bosanskohercegovački (ali i jugoslovenski) muzički život i ovdašnju muzičku nauku i publicistiku nekad i sad, predstavio je svoju perspektivu o budućim potencijalnim koracima u ovoj oblasti.

Ognjen Tvrtković (Sarajevo, 18.01.1949) odrana je učio od oca osnove muzike i sviranje klasične gitare. Gimnaziju i studij novinarstva okončao je u Sarajevu. Već u gimnazijskim danima počinje pisati muzičku kritiku u različitim publikacijama u Sarajevu, prvo u omladinskoj štampi, a potom u reviji za kulturu Odjek. Sistematično prati područje popularne kulture u izdanjima NIŠPO Oslobođenje, posebno u dnevnim novinama u kojima objavljuje veliki broj kritika, osvrta i eseja o popularnoj muzici i muzici uopće, kao i o drugim kulturnim problemima. Nastavlja sarađivati u mnogim revijama, kulturnim magazinima i časopisima diljem bivše države; rad proširuje i na druge medije — posebno se javlja kao saradnik i urednik u specijalističkim emisijama na I. i III. programu Radio Sarajeva gdje uređuje emisije koje govore o popularnoj muzici, posebno o jazzu, kao i o problemima popularne kulture. U više navrata je bio selektor i član žirija na festivalima popularne muzike, a dvije godine je bio i umjetnički direktor Jugoslavenskog festivala popularne muzike mladih u Subotici. Radi i na TV Sarajevo, a sarađuje i u drugim štampanim medijima poput TelegrafaOkaDžuboksa i u drugim publikacijama. Primljen je u redovito članstvo Udruženja kompozitora Bosne i Hercegovine, kao i u Udruženje novinara Bosne i Hercegovine. Prikupio je golemu arhivu koja se odnosila na historiju muzike na ovim prostorima, koja je nestala tijekom zadnjeg rata u Bosni i Hercegovini.

Početkom rata pristupa HKD Napredak i priprema prve koncerte ozbiljne muzike u Sarajevu pod opsadom, uređuje zbirku kompozicija Ratne kajde Josipa Magdića i aktivan je kao novinar, sve dok u novembru 1992. nije teško povrijeđen i radi toga evakuiran u Ljubljanu na liječenje. U Kliničkom centru u Ljubljani liječi se dvije godine i nakon toga nastavlja djelovati kao muzički komentator u najvećoj slovenskoj dnevnoj novini Delo. Piše i za druge publikacije, te komentare za kompaktne ploče. Dvostruki je dobitnik diskografske nagrade Zlati petelin. U tom razdoblju postaje redovni član Hrvatskog društva skladatelja i Hrvatskog muzikološkog društva, kao i Društva novinarja Slovenije.

Zbog teške obiteljske tragedije vraća se u Sarajevo, a sredinom 2000–tih odlazi u London. Piše i nadalje za nekoliko revija i stručnih publikacija u Bosni i Hercegovini, Sloveniji i Hrvatskoj, kao i u Velikoj Britaniji, gdje djeluje kao komentator i stručni saradnik. Redovni je član Muzikološkog društva Federacije Bosne i Hercegovine. U više navrata bio je sudionikom muzikoloških simpozija u Ljubljani i u Sarajevu na kojima je iznosio referate koji su se odnosili na različite aspekte popularne muzike i jazza.

Danas živi između Londona i Sarajeva gdje je ponovo sakupio golemu arhivu i priprema se napisati detaljniju povijest popularne muzike u Bosni i Hercegovini.

Foto: Eldar Muhić