Održana svečana sjednica povodom obilježavanja 25 godina rada Muzikološkog društva 

U okviru program 13. Međunarodnog simpozija Muzika u društvu, 8. decembra 2022. godine u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu, priređena je svečana sjednica obilježavanja 25 godina rada Muzikološkog društva, koje je jedan od temeljnih i najrelevantnijih nosilaca nauke o muzici u Bosni i Hercegovini. Osnivači, sadašnji članovi i aktuelno rukovodstvo retrospektivno su sagledali dosadašnja dostignuća i doprinos Društva, te razmotrili buduće perspektive, usmjerene ka savremenim naučnim i društvenim tokovima.

O značaju ovog jubileja govorili su Mirza Dautbašić (prorektor za naučnoistraživački rad Univerziteta u Sarajevu), Tamara Karača Beljak (prorektorica za umjetnost, umjetničkoistraživački rad, kulturu i sport Univerziteta u Sarajevu, redovna profesorica Muzičke akademije, potpredsjednica i osnivačica Muzikološkog društva), Amila Ramović (predsjednica Muzikološkog društva, vanredna profesorica Muzičke akademije), Ališer Sijarić (redovni profesor i dekan Muzičke akademije), Senad Kazić (redovni profesor Muzičke akademije, predsjednik Skupštine, bivši predsjednik i osnivač Muzikološkog društva), Fatima Hadžić (vanredna profesorica Muzičke akademije, članica Upravnog odbora i bivša predsjednica Muzikološkog društva), Branka Vidović (muzička teoretičarka i pedagoginja, osnivačica Muzikološkog društva), Maja Baralić-Materne (etnomuzikologinja, urednica muzičkog programa na BH Radiju 1, članica Upravnog odbora i osnivačica Muzikološkog društva).