Predavanjem i koncertom pijaniste Bartolomeja Stankovića obilježena 90. obljetnica rođenja kompozitora Vojina Komadine 

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, u saradnji sa Muzikološkim društvom FBiH, organizirala je gostovanje Bartolomeja Stankovića, bosanskohercegovačkog pijaniste i profesora na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu, koji je 30. novembra 2023. godine, u Koncertnoj sali “Cvjetko Rihtman” održao predavanje i koncert klavirskih djela kompozitora Vojina Komadine u čast 90. obljetnice njegovog rođenja.

Bartolomej Stanković je tim povodom sagledao i objedinio različite aspekte izabranih kompozicija, pa je nakon historijskog i analitičkog predstavljanja njihovih specifičnosti, uslijedila i koncertna izvedba djela Refrain VI za klavir Linđo, Tri vizije o logoru, Svita za klavir, Sonata za klavir, Mikrosonate za klavir, IV Sonata za klavir – U slavu domestika Kir Stefana Srbina, Pet preludijuma za klavir – Aleksandri Romanić, SA.92. za klavir i Refrain IV za klavir Nijemo glamočko kolo.

Ovaj događaj realiziran je u sklopu umjetničko-istraživačkog projekta “Performativni modeli u interpretaciji novih tehnika u klavirskoj literaturi internacionalnih i bosanskohercegovačkih kompozitora 20. i 21. stoljeća” koji se sprovodi uz podršku Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo.