Bosanske sevdalinke (2002) u povodu 3. Međunarodnog simpozija „Muzika u društvu“

Naziv: Bosanske sevdalinke (Objavljen u povodu 3. Međunarodnog simpozija „Muzika u društvu“)
Godina: 2002.
Izdavač: Muzikološko društvo FBiH
Edicija: Folklorna muzika BiH
Publikovano: Sarajevo, mart 2002.
Format: Kompakt disk.

Kompaktna ploča sa imenom „Bosanske sevdalinke“ nastala je u želji da se „zvučno“ ilustrira magistarski rad Tamare Karača Beljak „Sevdalinka melopoetski oblik bosanskohercegovačke gradske sredine“, javnosti prezentiran u junu 2002. godine. Zamišljen je i ponuđen u obliku kompilacije interpretacija kakve se danas, na žalost, više ne mogu čuti. Od zvuka saza Selima Salihovića, za kojeg smo uvjereni je da po mnogo čemu najbliži autohtonom, preko nesvakidašnjeg, teatralnog, izafektiranog ali toliko originalnog „ciganskog“ pjevanja Sofke Nikolić (balkanske folk zvijezde iz tridesetih godina proteklog stoljeća) do iznimno kultiviranog kafanskog pjevanja Mileta Janjića. Svjesno je izbjegnut zvuk sevdalinke kakav se može čuti posljednjih četrdesetak godina, kojeg elektronski mediji nerijetko nude kao jedini ispravan i moguć „model“ sevdalinke. Nakon prvog slušanja možda ćete se zapitati – „Šta je zajedničko Sofki, Selimu Salihoviću i Miletu Janjiću?“ Njihove potpuno različite interpretacije sevdalinke jesu potvrda da njeno izvođenje, pa prema tome i sveukupni formalni okvir uvijek pripadaju pojedincu solisti, ali i da njenu suštinu ne treba tražiti u okviru, pa ni toliko u sadržaju koliko u ljepoti i iskrenosti kazivanja. Na koncu ovu kompaktnu ploču možete shvatiti i kao sentimentalno podsjećanje na prošlo i danas gotovo zaboravljeno vrijeme.

Izvođači: Sofka Nikolić i ciganski orkestar, Bora Janjić uz harmoniku, Mile Janjić uz narodni orkestar, Selim Salihović uz saz.

SADRŽAJ:
1. Ali- paša na Hercegovini
Izvodi: Sofka Nikolić i ciganski orkestar
Trajanje: 3:00

2. Kolika je Jahorina planina
Izvodi: Sofka Nikolić i ciganski orkestar
Trajanje: 3:00

3. Mehmeda je stara majka karala
Izvodi: Bora Janjić uz harmoniku
Trajanje: 2:50

4. Vezak vezla Omerbegovica
Izvodi: Mile Janjić uz narodni orkestar
Trajanje: 4:52

5. Oj, kaduno, kono moja
Izvodi: Mile Janjić uz narodni orkestar
Trajanje: 4:02

6. Umihana Hadžijusufova
Izvode: Selim Salihović uz saz
Trajanje: 4:43

7. Pod Mostarom ta zelena livada
Izvodi: Selim Salihović uz saz
Trajanje: 4:06

8. Mogul’ Hanko noćiti
Izvodi: Selim Salihović uz saz
Trajanje: 3:15