Bosanskohercegovačka muzika, koncertni zapisi (2006)

Naziv: Bosanskohercegovačka muzika, koncertni zapisi.
Godina: 2006.
Izavač: Muzikološko društvo FBiH
Publikovano: Sarajevo, 2006.

Oblici napjeva: svatovske pjesme, ilahija, uspavanka, sefardska uspavanka, gradska pjesma, pjesme u svatovskom kolu, mješoviti duet, potrkuša u kolu, potrkuša, autorska pjesma Radeta Jovanovića, sevdalinka, sefardska pjesma, bećarac, pjesma za kolo.

Format: Kompakt disk.