Konkursna djela 1, koncertni zapisi (2005) u povodu 4. Međunarodnog simpozij „Muzika u društvu“

Naziv: Konkursna djela 1, koncertni zapisi (Objavljen u povodu 4. Međunarodnog simpozija „Muzika u društvu”)
Godina: 2005.
Izdavač: Muzikološko društvo FBiH
Publikovano: Sarajevo, 2005.
Format: Kompakt disk.
Kompozitori: Jasmin Osmić, Julio Marić, Ivan Čavlović, Josip Magdić, Asim Horozić.