Konkursna djela BiH kompozitora (2008) u povodu 6. Međunarodnog simpozija „Muzika u društvu“

Naziv: Konkursna djela BiH kompozitora. (Objavljen u povodu 6. Međunarodnog simpozija „Muzika u društvu”)
Godina: 2008.
Izdavač: Muzikološko društvo FBiH
Tekstovi: Mirela Šečić
Publikovano: 29-31.10.2008.
Format: Kompakt disk.
Neprofitno izdanje

U okviru 6. Međunarodnog simpozija „Muzika u društvu” (29-31.10.2008) održan je koncert na kojem su izvedena djela pristigla na, drugi do sada realiziran, Konkurs za nova djela kamerne umjetničke muzike. Ovaj Konkurs, kao i prethodni, realiziran je u suradnji s Federalnim ministarstvom kulture i sporta i pokazao je svu opravdanost namjere da suvremeno bih. kompozitorsko stvaralaštvo bude potpomognuto i vođeno brigom državnih institucija za stvaranje domaće umjetničke muzike. Jer, tek koju godinu ranije s pravom bismo se upitali da li postoji i kojeg je obima kompozitorska praksa u BiH? Kompozitora, dakle, ima i stvaraju umjetničku muziku s jasnim elementima bih. podneblja. Međutim, za stvaranje većih muzičkih formi poput opere, simfonije ili oratorija potrebna je i šira institucionalna potpora i značajnija kompozitorska zrelost.
Na ovogodišnji konkurs se javilo devet, po godinama i iskustvu, mladih autora sa isto toliko komornih djela raznovrsnih formi i stilova. U pluralitetu promišljanja i traganja za vlastitim uočavaju se i neke zajedničke značajke kao što su folklorni idiomi kao trajna izvorišta nadahnuća domaćih kompozitora. Još jedna značajka pristiglih radova je da nose obilježja akademske edukacije, bilo da je riječ o studentskim radovima ili o autorima sa uspješno okončanim studijem kompozicije na Muzičkoj akademiji u Sarajevu. Za očekivati je da će ova visokoškolska institucija u budućnosti, kao i u prošlim decenijima, imati značajnu i odgovornu ulogu u stvaranju osnova za nastanak umjetničkog stvaralaštva.
Kako nije trenutak pravljenja presjeka sa bilo kog aspekta, možemo tek reći da se pokreće jedna nova obećavajuća sinergija.
Kompozitori: Svjetlana Bukvić, Samir Fejzić, Armen Škobalj, Ado Klobodanović, Živko Ključe, Valentina Cvijetić, Jasmin Osmić, Igor Karača, Dino Rešidbegović.

SADRŽAJ:
1. Svjetlana Bukvić: Before and After the Tekke / Prije i poslije tekije/ za solo violinu, elektroniku i glas – I nagrada
Izvodi: Violeta Smailović, violina

2. Samir Fejzić: Eine Kleine Nacht Musik I za dvije flaute i klavir
Izvode: Sakib Lačević flauta, Adi Šehu flauta, Ehlimana Tikveša, klavir

3. Armen Škobalj: Formicidae za gudacki kvartet
Izvode: Adnan Buljušmić violina, Matea Arsovski violina, Irena Ninković, viola, Isak Haračić violončelo

4. Ado Klobodanović: Pošla koka na pazar za glas i klavir
Izvode: Klaudija Krkotić sopran, Jovana Barac klavir

5. Živko Ključe: Sonatni stavak za violinu i klavir
Izvode: Violeta Smailović violina, Mirjana Papić-Hrkaš klavir

6. Valentina Cvijetić: Rosa pade na livade za flautu, sopran, harmoniku i violinu
Izvode: Zerina Herenda flauta, Klaudija Krkotić sopran, Belma Šarančić harmonika, Neda Tadić violina

7–8. Jasmin Osmić: Život u dvorištu grada / Grad živi, Živo predgrađe/ za flautu, klarinet in B i violinu – III nagrada
Izvode: Sakib Lačević flauta, Vedran Tuce klarinet, Dževad Šabanagić violina

9. Igor Karača: Between Walls, fantazija za violinu i klavir – II nagrada
Izvode: Violeta Smailović violina, Vedran Tuce klarinet, Omer Blentić klavir

10. Dino Rešidbegović: Leben und Tot, za kamerni sastav
Izvode: Etleva Radomi solo viola, Adi Šehu alt flauta, Saša Salihović oboa, Edin Hadžić fagot I, Ivana Vešović fagot II, Vedran Tuce bas klarinet, Asim Gadžo horna, Vanja Rupar trombon, Željko Jurić tuba, Safer Ahmetspahić gran cassa, Sabina Šehović 3 Tiefe Temple Blocks, Faruk Jahić 3 Tam-Tam, Davor Maraus marimba, Omer Blentić klavir, Almir Nezić kontrabas
Dirigent: Dario Vučić