Muzička zrnca iz Bosne, koncertni zapis (2005) u povodu 4. Međunarodnog simpozija „Muzika u društvu“

Naziv: Muzička zrnca iz Bosne, koncertni zapis (Objavljen u sklopu 4. Međunarodnog simpozija „Muzika u društvu“)
Godina: 2005.
Izdavač: Muzikološko društvo FBiH
Urednice CD-a i organizatorice koncerta: Ma. sci. Tamara Karača – Beljak, Branka Vidović, prof.
Inspicijent koncerta: Esad Šuman
Ton majstor: Admir Đulančić
Dizajn omota: Miodrag Spasojević Štrika
DTP: Jasmina Kapidžić / IPSILON Sarajevo
Snimljeno u: Bošnjački institut Fondacija Adil Zulfikarpašić
Urađeno u: Elektroakustički studio Muzičke akademije u Sarajevu
Izdato: Sarajevo, 2005.
Štampa: Kaligraf
Tiraž: 200
Nekomercijalno izdanje
Format: Kompakt disk.

Kada kažemo Bosna i Hercegovina između ostalog pomislimo i na pjesmu. Poznato je da našeg čovjeka pjesma lako i duboko osvaja, da on pjeva svugdje i u svakoj prilici. Nisu zato neobične riječi Arif – bega Rizvanbegovića Stočevića, koji je na turskom pjevao pod imenom Hikmet – „Moj je narod najveći pjesnik!“ – izgovorene jednom prilikom sedamdesetih godina XIX stoljeća u Carigradu.
Zaista, Bosna je zemlja po kojoj oduvijek hode pjesnici – pjevači, ali i oni koji njihovu pjesmu znaju slušati i u njoj se prepoznati. Bosna je zemlja u kojoj je oduvijek bilo svirača koji su tu pjesmu znali oplemeniti. I ništa se u dugovjekom životu Bosne, barem kada je pjesma u pitanju, nije promijenilo. Još uvijek ima onih koji pjevaju, i onih koji pjesmu slušaju. Još uvijek ima onih koji pjesmu baštine i onih koji je razumiju i svirkom oplemenjuju.
Vjerujemo da vas ne treba podsjećati da je naša zemlja kada je u pitanju tradicijska muzika sinteza raznolikog, te da je najveća podvojenost izražena kroz seosku odnosno gradsku muzičku praksu. Brojni su oblici pjevanja i sviranja nastali ovdje na teritoriji Bosne i Hercegovine, neki su na žalost nestali jer su izumrli običaji i obredi u čijoj su funkciji oni bili, drugi su se pak očuvali sve do danas.
Želja nam je da ovim CD-om (koncertom) osvojimo i „uho“ onih koji nisu skloni ovoj vrsti muzičkog izričaja. Stoga smo se odlučili predstaviti stariju i noviju seosku muzičku praksu, muško i žensko pjevanje, gradski izričaj – sevdalinku i sefardsku romancu, te dječiju pjesmu.
Domaćin koncerta je vokalni ansambl ETNOAKADEMIK koji djeluje pri Odsjeku za muzikologiju Muzičke akademije iz Sarajeva.
Ma. sci. Tamara Karača-Beljak,
Branka Vidović, prof.

Oblici napjeva: svatovske pjesme, ilahija, uspavanka, sefardska uspavanka, gradska pjesma, pjesme u svatovskom kolu, mješoviti duet, potrkuša u kolu, potrkuša, autorska pjesma Radeta Jovanovića, sevdalinka, sefardska pjesma, bećarac, pjesma za kolo.

SADRŽAJ:
1. Dobro došli muštuluci
Vrsta: Svatovska pjesma
Snimio i zapisao: Cvjetko Rihtman
Lokalitet: Neum 1948.
Objavljeno u: Zbornik napjeva narodnih pjesama Bosne i Hercegovine 2. Svatovske pjesme, Sarajevo, ANUBiH, 1986.
Izvodi: ETNOAKADEMIK, Muzička akademija Sarajevo
Trajanje: 0:43

2. Procvala grana ljiljana
Vrsta: Svatovska pjesma
Snimio i zapisao: Cvjetko Rihtman
Lokalitet: Ljubinje 1962.
Objavljeno u: Zbornik napjeva narodnih pjesama Bosne i Hercegovine 2. Svatovske pjesme, Sarajevo, ANUBiH, 1986.
Izvodi: ETNOAKADEMIK, Muzička akademija Sarajevo
Trajanje: 1:05

3. Kad ja pojdoh u džamiju
Vrsta: Illahija
Snimio i zapisao: Cvjetko Rihtman
Lokalitet: Livno 1963.
Objavljeno u: Zbornik napjeva narodnih pjesama Bosne i Hercegovine 1. Dječje pjesme, Sarajevo, ANUBiH, 1974.
Izvodi: Adnan Jačević, učenik OMŠ „Mladen Pozajić“, Sarajevo
Trajanje: 1:43

4. Nini, nini, ninala te majka / „Allah, Allah, la ilahe illellah“
Vrsta: Uspavanka
Snimio i zapisao: Cvjetko Rihtman
Lokalitet: Orašje 1956.
Objavljeno u: Zbornik napjeva narodnih pjesama Bosne i Hercegovine 1. Dječje pjesme, Sarajevo, ANUBiH, 1974.
Izvodi: članica ETNOAKADEMIK Mensura Bajraktarević
Trajanje: 1:56

5. Durmi, durmi
Vrsta: Sefardska uspavanka
Zapisala: Drita Tutunović
Objavljeno u: Zbirka Ya Sponto La Luna
Izvode: članice ETNOAKADEMIK Fatima Hadžić sopran, Ornela Đukić gitara
Trajanje: 1:10

6. Pokraj grada Sarajeva
Vrsta: Gradska pjesma
Obrada: Rešad Arnautović
Izvodi: Vokalni ansambl Basset, Sarajevo
Trajanje: 1:06

7. Udadoh se i postadoh mlada
Vrsta: Pjesma u svatovskom kolu
Snimio: Miroslav Šilić
Zapisala: M.Sci. Dunja Rihtman – Šotrić
Lokalitet: Vrnograč (V. Kladuša)
Izvodi: Ženska vokalna grupa KUD-a Baščaršija, Sarajevo
Trajanje: 1:22

8. Taj, Mehmede sitan hode
Vrsta: Pjesma u svatovskom kolu
Snimio: Miroslav Šilić
Zapisala: M.Sci. Dunja Rihtman – Šotrić
Lokalitet: Vrnograč (V. Kladuša)
Izvodi: Muška vokalna grupa KUD-a Baščaršija, Sarajevo
Trajanje: 0:59

9. Evo dojde da zapjevam ovdje
Vrsta: Pjesma u svatovskom kolu
Snimio: Miroslav Šilić
Zapisala: M.Sci. Dunja Rihtman – Šotrić
Lokalitet: Vrnograč (V. Kladuša)
Izvodi: Ženska vokalna grupa KUD-a Baščaršija, Sarajevo
Trajanje: 1:30

10. Moj nevene, ko te bere
Vrsta: Svatovska pjesma
Snimio i zapisao: Cvjetko Rihtman
Lokalitet: G. Odžak (Kupres) 1961.
Objavljeno u: Zbornik napjeva narodnih pjesama Bosne i Hercegovine 2. Svatovske pjesme, Sarajevo, ANUBiH, 1986.
Izvodi: ETNOAKADEMIK, Muzička akademija Sarajevo
Trajanje: 1:20

11. Što je bilo, više biti neće
Vrsta: Svatovska pjesma
Snimio i zapisao: Cvjetko Rihtman
Lokalitet: Babići (Jajce) 1951.
Objavljeno u: Bilten 2 Instituta za proučavanje folklora Sarajevo, 1953.
Izvodi: ETNOAKADEMIK, Muzička akademija Sarajevo
Trajanje: 1:06

12. Oj, ti kume diko naša
Vrsta: Svatovska pjesma
Snimio: Cvjetko Rihtman
Zapisala: M.Sci. Dunja Rihtman – Šotrić
Lokalitet: Čajdraš (Zenica)
Izvodi: Vokalna skupina KŠC Sv. Josip, Sarajevo
Trajanje: 0:50

13. Snijeg pade, drumi zapadoše
Vrsta: Mještoviti duet
Izvode: Jagoda i Pero Stjepić, Ćatići – Kraljeva Sutjeska
Trajanje: 1:02

14. Ljubio se b'jeli golub sa golubicom
Vrsta: Svatovska pjesma
Izvode: Ženska skupina HFS Bobovac, Ćatići – Kraljeva Sutjeska
Trajanje: 1:08

15. Moj Dragane sebi ruke vrati
Vrsta: „Potrkuša“ u kolu
Izvode: Ženska skupina HFS Bobovac, Ćatići – Kraljeva Sutjeska, Stjepan Miloš glas, Ćatići – Kraljeva Sutjeska, Pero Stjepić glas i šargija, Ćatići – Kraljeva Sutjeska, Gabrijel Filipović violina, Ćatići – Kraljeva Sutjeska
Trajanje: 2:13

16. Listaj goro, teci vodo
Vrsta: „Potrkuša“
Izvode: Stjepan Miloš glas, Ćatići – Kraljeva Sutjeska, Pero Stjepić glas i šargija, Ćatići – Kraljeva Sutjeska
Trajanje: 0:33

17. Višegrade grade
Autor: Rade Jovanović
Obrada: Milorad Kenjalović
Izvodi: Vokalni ansambli Basset, Sarajevo
Trajanje: 2:30

18. Kraj potoka bistre vode
Vrsta: Sevdalinka
Izvodi: članica ETNOAKADEMIK Mensura Bajraktarević
Trajanje: 2:53

19. Kadiš
Vrsta: Sefardska pjesma
Zapisala: Drita Tutunović
Objavljeno u: Zbirka Ya Sponto La Luna
Izvode: članice ETNOAKADEMIK, Fatima Hadžić sopran, Ornela Đukić gitara
Trajanje: 1:44

20. Kraj potoka bistre vode
Vrsta: Sevdalinka, instrumentalna verzija
Izvode: Srboslav Ivkov harmonika (Novi Sad), Vesna Ivkov harmonika (Novi Sad)
Trajanje: 3:14

21. Put putuje Latifaga
Vrsta: Sevdalinka
Klavirska obrada: Omer Blentić
Izvode: Gordana Topić sopran, Omer Blentić klavir
Trajanje: 5:36

22. Sjajna zv'jezdo da li znade koja
Vrsta: „Bećarac“
Snimila: Dr. Ankica Petrović
Zapisala: Mirjana Laušević
Lokalitet: Bjelašnica
Izvode: članice ETNOAKADEMIK, Sonja Jozić, Mensura Bajraktarević, Alma Mangafić, Alma Tuzi
Trajanje: 1:29

23. Urodila žuta kruška
Vrsta: Pjesma za kolo
Snimio: Cvjetko Rihtman
Zapisao: Mustafa Mulalić
Lokalitet: Gučja Gora (Travnik) 1950.
Zbirka rukopisa Zemaljskog muzeja br. 2764
Izvodi: ETNOAKADEMIK, Muzička akademija Sarajevo
Trajanje: 1:39