Adžović Aida

Adžović, Aida (1998) je diplomirala i magistrirala na Odsjeku za muzikologiju i etonomuzikologiju na Univerzitetu u Sarajevu – Muzičkoj akademiji (2022). U sklopu Erasmus+ projekta razmjene studenata pohađala je master program Primenjena istraživanja muzike (PRIMA) Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Fokus njenog istraživačkog rada usmjeren je na teme iz oblasti historije (jugoslovenske i bosanskohercegovačke) popularne muzike. Članica je i aktivna saradnica Muzikološkog društva FBiH i INSAM Instituta za savremenu umjetničku muziku. Sekretarka je uredništva Časopisa za muzičku kulturu Muzika. Trenutno djeluje kao koordinatorica Koncertne sezone Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu