Baralić Materne Maja

Baralić-Materne, Maja je diplomirala i magistrirala na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu na Odsjeku za muzikologiju i etnomuzikologiju. Od 1983. godine radila je u Redakciji ozbiljne muzike na Radio Sarajevu, a od 1985. u Muzičko-zabavnom programu na Televiziji Sarajevo. Od 1994. godine bila je stručni saradnik u Zavodu za zaštitu prirodnog i kulturno-historijskog nasljeđa BiH. Od 2001. do danas radi kao urednica muzičkih emisija na BH Radiju 1. Učestvovala je i izlagala 198 na mnogim domaćim i međunarodnim naučnim skupovima i simpozijima vezanim za muziku i objavila niz tekstova u dnevnoj štampi i stručnim časopisima.