Bosnić Amra

Bosnić, Amra magistrirala je (2010) i doktorirala (2016) na Odsjeku za muzičku teoriju i pedagogiju na Univerzitetu u Sarajevu – Muzičkoj akademiji, na kojoj je u periodu od 2011. do 2022. prošla akademska zvanja od više asistentice do vanredne profesorice za predmete Muzički oblici i stilovi, Analiza muzičkog djela i Kompozitorstvo u Bosni i Hercegovini. Autorica je više stručnih i naučnih članaka izloženih na simpozijumima, i objavljenih u časopisima i zbornicima radova u zemlji i regiji. U sferi njenog najužeg naučnog interesa je analiza djela kompozitora u Bosni i Hercegovini, što je rezultiralo monografijom Simfonijska muzika u Bosni i Hercegovini (2021). Kourednica je Zbornika radova Muzika u društvu (2018, 2020) u izdanju Muzikološkog društva Federacije BiH i Muzičke akademije u Sarajevu. Također je jedna od inicijatorica i organizatorica Ciklusa kreativnih radionica Podijelimo znanje, koji se održava svake godine na Muzičkoj akademiji u Sarajevu. U aprilu 2016. izabrana je za saradnicu glavnog urednika enciklopedije Grove Music Online. Šeficom Odsjeka za muzičku teoriju i pedagogiju imenovana je 2019. godine. Članica je programskih i organizacionih odbora simpozijuma u Sarajevu i regiji, te uredništva zbornika radova, kao i Časopisa za muzičku kulturu Muzika.