Brdar Plakalo Ena

Brdar Plakalo, Ena je diplomirala na Odsjeku za muzičku teoriju i pedagogiju (2014) i na Odsjeku za dirigovanje (2015) na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu. Magistrirala je (2015) sa završnim radom u kojem su prvi put objedinjeni i predstavljeni pedagoški principi njemačkog pedagoga i teoretičara Maxa Battkea. Tokom studija ostvarila je zapažene rezultate kojim je stekla priznanje “Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu”. Trenutno obnaša funkciju višeg asistenta na predmetu Solfeggio i Metodika solfeggia i praktikum na Muzičkoj akademiji u Sarajevu.