Čaušević Merima

Čaušević, Merima je diplomirala, magistrirala i doktorirala na Teoretsko-pedagoškom odsjeku Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu. Bavi se istraživanjima na području opće muzičke edukacije te bosanskohercegovačke muzike. Značajno pedagoško iskustvo stekla je u radu s djecom i mladima različitog uzrasta. Aktivna je učesnica stručnih i naučnih seminara, simpozija, kongresa u zemlji (BiH) i inostranstvu (Norveška, Turska, Poljska, Holandija, Hrvatska). Članica je Muzikološkog društva FBiH od 1998. godine, te Evropske asocijacije za muziku u školama (EAS- European Association for Music in Schools) od 2010. godine. Učestvovala je u nekoliko projekata ispred Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, a u okviru Erasmus-a dva puta je bila gost predavač (Slovenija, Slovačka). Autorica i  koautorica je 5 knjiga/monografija te više stručnih i naučnih radova u zbornicima i časopisima. Recenzent je za knjige, radove u zbornicima i časopisima u BiH, Hrvatskoj i Srbiji. Član je naučnih, programskih i organizacijskih odbora simpozija u zemlji i regiji. Zaposlena je na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu od 1994. godine, a od 2022. je u zvanju redovnog profesora.