Ferović Fazlić Alma

Ferović Fazlić, Alma diplomirala je muzičku teoriju I  pedagogiju na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, a potom magistrirala na Royal Academy of Music u Londonu na Odsjeku za muzički teatar, kao prvi bh. Državljanin do danas. Dodatno od 2021. godine magistra je muzičke teorije i pedagogije.  Dobitnica je počasnog zvanja Associate of the Royal Academy of Music 2020., kao i nagrade Univerziteta u Sarajevu za najveći doprinos u umjetnosti  za 2021. Pedagoška praksa obuhvata devetogodišnji saradnički angažman na predmetu Muzičko-scenski projekti na Muzičkoj akademiji UNSA, a od 2018 predaje Glas na Akademiji scenskih umjetnosti UNSA gdje je u zvanju više asistentice. Njen pedagoški rad nagrađen je 2021. godine na Akademiji scenskih umjetnosti UNSA. Danas je aktivna kao izvođačica, muzička rediteljica i vokalna trenerica na polju mučkog teatra. Pokretač je scene muzičkog teatra u BiH, gdje je producirala mjuzikle Briljantin, Footloose, Annie, Prljavi ples, Flashdance i Londonska priča -Oliver. Početkom 2023. godine upisuje III Ciklus – Doktorski studij na Muzičkoj akademiji UNSA koji se veže za oblast muzičke edukacije glumaca. Od 2022. godine u procesu je licenciranja za Estill Master Trenera – (Estill Voice International). Osnivačica je iMTM Sarajevo a od 2023. i međunarodna evaluatorica muzičkog teatra za RSL Awards London. Njeno izvođačko iskustvo obuhvata mjuzikle i koncertne turneje u Londonu, Singapuru, Hong Kongu, Indiji i Kanadi. Gostujuća je profesorica na dramskim akademijama poput ADU Zagreb i RADA London.