Guja Dražeta Zorana

Guja Dražeta, Zorana je diplomirala i magistrirala na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu, Odsjek za muzikologiju i etnomuzikologiju, smjer Etnomuzikologija, a trenutno je doktorand na pomenutoj akademiji i bavi se istraživanjem pjevanja uz gusle, različitih guslarskih praksi i stilova u Bosni i Hercegovini sa posebnim osvrtom na Sarajevsko-romanijsku regiju, odnosno centralno-istočnu Bosnu. U oblasti etnomuzikologije, primarno je usmjerena na vokalne oblike (seoske stilove pjevanja), vokalno-instrumentalnu tradiciju (pjevanje uz gusle) i aplikativnu etnomuzikologiju. Svoje radove je prezentovala u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Italiji, Austriji, Njemačkoj, Švedskoj, Rumuniji, Sjedinjenim Američkim Državama, kako na naučnim i stručnim skupovima, simpozijumima, konferencijama i časopisima, tako i na projektima i radionicama, te kao član žirija na različitim smotrama. (Ko)autor je, urednik i muzički producent nekoliko etnomuzikološko- dokumentarnih filmova, kompakt-diskova i monografije Narodna muzička tradicija Pala i okoline (2017). Član je Muzikološkog društva FBiH, ICTM-a i ICTM-ovog nacionalnog komiteta u Bosni i Hercegovini. Zaposlena je u Muzikološkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti u zvanju istraživač-pripravnik.