Hadžić Fatima

Hadžić, Fatima je vanredna profesorica muzikologije na Odsjeku za muzikologiju na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu gdje je završila studij klavira (2003) i muzikologije (2005), a zatim magistrirala (2009) i doktorirala (2012). Od 2014. do 2018. obnašala je dužnost predsjednice Muzikološkog društva FBiH. Saradnica je Instituta za muzikologiju (Muzička akademija). Godine 2019. izabrana je za glavnu i odgovornu urednicu Časopisa za muzičku kulturu Muzika.