Hodžić Mulabegović Nerma

Hodžić-Mulabegović, Nerma je diplomirala na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu na Odsjeku za dirigovanje (2001) i na Odsjeku za muzičku teoriju i pedagogiju (2006), na kojem je magistrirala (2014) i doktorirala (2019). Trenutno djeluje na Muzičkoj akademiji u Sarajevu kao docentica za oblast solfeggio. Objavila je naučne članke u relevantnim časopisima i zbornicima radova iz oblasti muzičke pedagogije i teorije. Kao pedagoginja i teoretičarka nastupala je u BiH i inostranstvu na seminarima iz oblasti solfeggia i primijenjene muzičke teorije i pedagogije. Uz kolegice dr. Amru Bosnić i dr. Naidu Hukić voditeljica je projekta Ciklus kreativnih radionica Podijelimo znanje (2017– 2022), s kojima je bila i urednica Zbornika radova 11. međunarodnog simpozija Muzika u društvu, Muzika – Nacija – Identitet. Članica je Muzikološkog društva FBiH, Društva za promicanje Funkcionalne muzičke pedagogije Elly Bašić, ICTM-ovog Nacionalnog komiteta za BiH, Uredničkog odbora Časopisa za muzičku kulturu Muzika, šefica je Centra za muzičku edukaciju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu.