Hodžić Senka

Hodžić, Senka je rođena u Sarajevu (BiH) 1989. godine. Diplomirala je 2012., a potom i magistrirala 2014. godine na Odsjeku za muzikologiju i etnomuzikologiju (Muzikologija) na Muzičkoj akademiji u Sarajevu. Tokom dodiplomskog i master studija učestvovala je u različitim radnim zadacima na Odsjeku za muzikologiju i etnomuzikologiju, te je sarađivala na projektu Leksikon muzičara u Bosni i Hercegovini (2011). U nekoliko navrata bila je student-demonstrator iz oblasti muzikologije na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, te djelovala u PR / press timovima različitih festivala (Sarajevo Chamber Music Festival, Sarajevo Guitar Festival, Muzika na  žici…) Za uspjeh tokom studija dobila je priznanje “Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu” 2014. godine. Tokom studija bila je stipendist Fonda “Suada Dilberović” po kriteriju za izuzetno nadarene studente Univerziteta u Sarajevu. Članica je Muzikološkog društva FBiH. Autorica je nekoliko originalnih naučnih, te stručnih i publicističkih radova. Izlagala je na međunarodnim muzikološkim simpozijima u Sarajevu (2014, 2016, 2018, 2020) i Istanbulu (2015). Trenutno je angažovana kao saradnica odjela Muzičke produkcije Radiotelevizije Bosne i Hercegovine. Kao autorica iz domena popularne muzike djeluje pod pseudonimom Call Me Shadow, a na UK Songwriting Contest 2020. godine njena pjesma Different Worlds prošla je u polufinale ovog autorskog takmičenja.