Jakupović Bečei Silvana

Jakupović Bečei, Silvana (1997) diplomirala je na Odsjeku za muzičku teoriju i pedagogiju na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu (2019), nastavljajući da pohađa II ciklus studija preuzimajući ulogu demonstratorice na predmetu Muzički oblici i stilovi (2019/2020). Biva učesnica stručnih predavanja, usavršavanja, seminara/radionica od kojih se izdvaja višegodišnje učešće (2017–) i koordinacija Ciklusa kreativnih radionica Podijelimo znanje, i učešće na Internacionalnom studentskom forumu scenskih umetnosti Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu u okviru 21/22 i pedagoškog foruma scenskih umetnosti (2018/2019). Postaje članica Muzikološkog društva FBiH (2019). Obavlja poslove nastavnika na predmetima solfeggio s teorijom muzike, skupno muziciranje: hor i orkestar pripremno odjeljenje i klavir (2019/2020–2021), te uspješno polaže Stručni ispit nastavnika. Jedna je od osnivača Udruženja kreativne i kulturne industrije MUK, te organizatora/realizator projekta Memorijal Matusja Blum (2022) i Epizoda kulturne emancipacije (2021/2022) realiziranog sa Mađarskim udruženjem HUM Sarajevo. Aktualno obavlja posao sekretara Sarajevskih večeri muzike – SVEM