Ramović Amila

Ramović, Amila je muzikologinja i kustosica iz Sarajeva. Vanredna je profesorica Univerziteta u Sarajevu – Muzičke akademije. Od 1999. godine je članica, a od 2018. predsjednica Muzikološkog društva FBiH. U kustoskoj praksi usmjerava se na interdisciplinarno djelovanje na polju savremene umjetnosti. Karijeru je započela kao dio tima Muzeja savremene umjetnosti Ars Aevi Sarajevo (2000), i kasnije kao njegova izvršna direktorica (2005-2017).

Organizirala je desetine izložbi i projekata iz oblasti savremene umjetnosti i bila kustosica izložbi u BiH i inostranstvu, među njima samostalne izložbe Brace Dimitrijevića na Venecijanskom bijenalu (2009). U 2013-2014 bila je umjetnička rukovoditeljica programa Sarajevo Sonic Studio u saradnji s kompozitorima Heinerom Goebbelsom, Philippeom Manouryjem, Peterom Ablingerom i Vinkom Globokarom. Bila je izvršna direktorica Sarajevo Chamber Music Festivala (2012-2017), realiziranog u saradnji između sarajevske Muzičke akademije i Manhattan String Quarteta. Godine 2019. dodijeljeno joj je priznanje Honorary Fellow of Plymouth College of Art, a 2022. godine godišnja nagrada AMUS-a za muzikologiju i muzičku publicistiku Vlado Milošević.