Šehović Lana

Šehović, Lana muzikologinja, muzička spisateljica i muzička novinarka. Osnovne i magistarske studije iz oblasti muzikologije završila je na Odsjeku za muzikologiju i etnomuzikologiju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu. Doktorsku disertaciju pod nazivom Muzički život u Sarajevu u period Austro-Ugarske uprave (1878-1918) odbranila je 2014. godine. Od 2007. zaposlena je na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu, gdje trenutno predaje u zvanju vanrednog profesora. Pod okriljem ove institucije obnašala je dužnost prodekanese za koncertnu djelatnost (2016-2017), a od 2017. godine je šefica Odsjeka za muzikologiju i etnomuzikologiju. Osim toga, bila je višegodišnja glavna urednica međunarodno priznatog Časopisa za muzičku  kulturu Muzika (2014-2019). Naučne radove izlagala je na simpozijima u BiH, Hrvatskoj, Srbiji, Sloveniji, Austriji, Mađarskoj i Češkoj. Tokom prethodne decenije, bila je uključena u nekoliko projekata s ciljem oživljavanja muzičke prošlosti Bosne i Hercegovine, u okviru kojih je djelovala kao kustosica i moderatorica nekoliko koncerata utemeljenih na autentičnim rukopisima domaćih kompozitora iz 19. i 20. stoljeća. Pomenute aktivnosti iznjedrile su nekoliko kompakt diskova, uključujući Kratka muzička biografija Bosne i Hercegovine (1878–1918) i Prvih stotinu godina bh. solo pjesme. Članica je RILM Répertoire International de Littérature Musicale) komiteta za Bosnu i Hercegovinu od 2016. godine, a 2019. je bila dio ekspertskog tima za uvrštavanje sevdalinke na UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Svoju prvu knjigu Ženski identiteti u muzičkom životu austrougarskog Sarajeva Šehović Paćuka je objavila 2019. godine u izdanju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu na bosanskom jeziku. Radi se o prvoj i jedinoj knjizi zasnovanoj na pitanju spola koja propituje položaj žene u kulurnom i muzičkom životu u Bosni i Hercegovini