Vidović Branka

Vidović, Branka rođena je u Tuzli. Na Muzičkoj akademiji u Sarajevu diplomirala na Teoretsko pedagoškom odsjeku. Za vrijeme paralelnog studija etnomuzikologije, primljena je u članstvo Udruženje folklorista BiH. Učestvovala je pripremama i organizaciji Kongresa SUFJ Teslić 1980. i Tuzla 1987. a na pojedinim je prezentirala radove vezane za narodne muzičke instrumente područja Teslić, Nevesinje i Ljubinje. Iskustva u radu na televiziji prezentirala je u članku Sevdalinka u televizijskim programima sa osvrtom na produkciju TVSA i BHRT (Muzika XIII/1. 2009) i izdanjem dva DVD pod nazivom Antologija BiH sevdalnike. Jedna je od potpisnica Incijative za osnivanje Muzikološkog društva FBIH i njegova članica od 1997. godine. Bila je prvi sekretar Društva i učetvovala je radu Upravnog odbora, a nakon nekoliko godina izabrana za predsjednicu Skupštine Društva. Povodom obilježavanja 20 godina djelovanja dodijeljena joj je Zahvalnica za dugogodišnji rad, razvoj i promociju Muzikološkog društva. Povremeno je pisala za Časopis za muzičku kulturu Muzika, a uz 40. broj Časopisa pripremila i uredila Bibliografiju napisa u Časopisu Muzika (1997-2012). Na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, od 2003. godine, angažovana je kao stručna suradnica i voditeljica vokalnog ansambla Etnoakademik.