Sa zadovoljstvom predstavljamo novo izdanje Časopisa za muzičku kulturu “Muzika” koji je priredila glavna i odgovorna urednica dr. Fatima Hadžić. Uredništvo se zahvaljuje svima koji su dali doprinos u realizaciji broja 2/2023. Autori objavljenih tekstova su: Snježana Đukić-Čamur, Emina Smailbegović, Aida Adžović, Fatima Hadžić, Trena Jordanoska, Viktorija Kolarovska-Gmirja, Rijad Kaniža, Amila Ramović i Naida Hukić.

Aktuelni broj dostupan je na sljedećem linku: http://muzika.mas.unsa.ba/bs/br-2-2023/.