14. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ “MUZIKA U DRUŠTVU”
Sarajevo, 24-26.10.2024.
Poziv za radove 

14th INTERNATIONAL SYMPOSIUM “MUSIC IN SOCIETY”
Sarajevo, 24-26 October 2024
Call for Papers
(for Call in English please scroll below!)

Organizatori
Muzikološko društvo Federacije Bosne i Hercegovine
Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

Mjesto održavanja
Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu
Josipa Stadlera 1/2, Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Muzikološko društvo FBiH i Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu objavljuju poziv za radove za 14. Međunarodni simpozij “Muzika u društvu”. Simpozij tradicionalno, bijenalno okuplja muzikologe, etnomuzikologe, teoretičare, muzičke pedagoge i stručnjake iz srodnih oblasti u istraživanju aktualnih pitanja u muzici i nauci o muzici. Načelna tema “Muzika u društvu” označava interes za uvid u višedimenzionalni, diversificirani i transdisciplinarni diskurs savremene nauke o muzici te nudi platformu za razmjenu rezultata recentnih istraživanja.

Pozivaju se zainteresirani da šalju svoje prijave koje će biti organizirane prema ponuđenim oblastima i temama:

 • Digitalna etno/muzikologija
 • Muzika i manjine
 • Muzika i sjećanje
 • Značenje u muzici
 • Historijski, kritički i interpretativno-stvaralački aspekti teorije muzike
 • Teorija muzike kao naučna i pedagoška disciplina
 • Muzička percepcija i kognicija
 • Nova istraživanja

Programski odbor:
Dr. Valida Akšamija-Tvrtković, Univerzitet u Sarajevu, Muzička akademija, BiH
Dr. Amra Bosnić, Univerzitet u Sarajevu, Muzička akademija, BiH
Dr. Richard Cangro, Western Illinois University, SAD
Dr. Nataša Crnjanski, Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti, Srbija
Dr. Merima Čaušević, Univerzitet u Sarajevu, Pedagoški fakultet, BiH
Dr. Fatima Hadžić, Univerzitet u Sarajevu, Muzička akademija, BiH
Dr. Nerma Hodžić-Mulabegović, Univerzitet u Sarajevu, Muzička akademija, BiH
Dr. Naida Hukić, Univerzitet u Sarajevu, Muzička akademija, BiH
Dr. Igor Karača, Oklahoma State University, SAD
Dr. Tamara Karača Beljak, Univerzitet u Sarajevu, Muzička akademija BiH
Dr. Senad Kazić, Univerzitet u Sarajevu, Muzička akademija, BiH
Dr. Thomas Nussbaumer, Universität Mozarteum Salzburg (Innsbruck), Austrija
Dr. Amila Ramović, Univerzitet u Sarajevu, Muzička akademija, BiH
Dr. Leon Stefanija, Univerzitet u Ljubljani, Filozofski fakultet, Slovenija
Dr. Lana Šehović, Univerzitet u Sarajevu, Muzička akademija, BiH
Dr. Jasmina Talam, Univerzitet u Sarajevu, Muzička akademija, BiH
Prof. emer. dr. Stanislav Tuksar, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Hrvatska

Jezici simpozija su bosanski/hrvatski/srpski i engleski.

Kotizacija iznosi 50 € ili 100 KM (30 € ili 60 KM za članove Muzikološkog društva FBiH) i uključuje programsku knjižicu i druge radne materijale, kao i zajednički ručak/večeru učesnika simpozija.

Organizatori ne snose troškove putovanja i smještaja učesnika.

Recenzirani radovi će biti objavljeni u Zborniku radova 14. Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu“ (verzija na b/h/s ili engleskom jeziku), koji je indeksiran u bazama RILM i EBSCO.

Prijave slati na prijavnom obrascu do 30. aprila 2024. na e-mail adresu: symposium@muzikolosko-drustvo.ba.

Prijavni obrazac možete preuzeti u .doc i .pdf formatu. Poziv također možete ovdje u .pdf formatu.

O konačnoj odluci o odabranim radovima programski odbor će obavijestiti učesnike do 20. maja 2024. Informacije o programu i registraciji bit će objavljene nakon ovog datuma.

Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na symposium@muzikolosko-drustvo.ba.

Nadamo se da ćemo se sresti u Sarajevu u oktobru 2024. godine!

Poziv za prijavu radova i više informacija o događaju uskoro će biti objavljeni na web stranici Muzikološkog društva FBiH: www.muzikolosko-drustvo.ba.

Informacije o Simpoziju redovno ćemo dopunjavati na našim zvaničnim kanalima:

Zvanična stranicaFacebookInstagram

14th INTERNATIONAL SYMPOSIUM “MUSIC IN SOCIETY”
Sarajevo, 24-26 October 2024
Call for Papers

Organisers
Musicological Society of the Federation of Bosnia and Herzegovina
Academy of Music, University of Sarajevo

Location
Academy of Music, University of Sarajevo
Josipa Stadlera 1/2, Sarajevo
Bosnia and Herzegovina

The Musicological Society of the Federation of Bosnia and Herzegovina and the Academy of Music of the University of Sarajevo announce a call for papers for the 14h International Symposium “Music in Society.” The Symposium traditionally brings together musicologists, ethnomusicologists, theorists, music educators and experts in related fields exploring topical issues of music and musicology. The general theme of “Music in Society” indicates interest in the multidimensional, diversified and transdisciplinary discourse of contemporary musical science and offers a platform for sharing recent research results.

Interested parties are invited to send their applications, which will be organized according to the offered areas and topics:

 • Digital ethno/musicology
 • Music and minorities
 • Meaning in music
 • Historical, critical and interpretative-creative aspects of music theory
 • Music theory as an academic and pedagogical discipline
 • Musical perception and cognition
 • New research

Program Committee:
Dr. Valida Akšamija-Tvrtković, University of Sarajevo, Academy of Music, BiH
Dr. Amra Bosnić, University of Sarajevo, Academy of Music, BiH
Dr. Richard Cangro, Western Illinois University, USA
Dr. Nataša Crnjanski, University of Novi Sad, Academy of Arts, Serbia
Dr. Merima Čaušević, Faculty of Educational Sciences, University of Sarajevo, BiH
Dr. Fatima Hadžić, University of Sarajevo, Academy of Music, BiH
Dr. Nerma Hodžić-Mulabegović, University of Sarajevo, Academy of Music, BiH
Dr. Naida Hukić, University of Sarajevo, Academy of Music, BiH
Dr. Igor Karača, Oklahoma State University, USA
Dr. Tamara Karača Beljak, University of Sarajevo, Academy of Music, BiH
Dr. Senad Kazić, University of Sarajevo, Academy of Music, BiH
Dr. Thomas Nussbaumer, Universität Mozarteum Salzburg (Innsbruck), Austria
Dr. Amila Ramović, University of Sarajevo, Academy of Music, BiH
Dr. Leon Stefanija, University of Ljubljana, Faculty of Philosophy, Slovenia
Dr. Lana Šehović, University of Sarajevo, Academy of Music, BiH
Dr. Jasmina Talam, University of Sarajevo, Academy of Music, BiH
Prof. Emer. Dr. Stanislav Tuksar, Croatian Academy of Sciences and Arts, Croatia

The languages of the symposium are Bosnian/ Croatian/ Serbian and English.

The registration fee is € 50 (€ 30 for members of the Musicological Society of FBiH) and includes a program booklet and other working materials, as well as a joint lunch/dinner organised for the symposium participants.

The organizers do not cover the costs of travel and accommodation.

Reviewed papers will be published in the Collection of Papers of the 14th International Symposium “Music in Society” (English or B/C/S version), indexed in the RILM and EBSCO databases.

Applications should be submitted through the attached form by 30 April, 2024 at the e-mail address symposium@muzikolosko-drustvo.ba.

The form can be downloaded in .doc and .pdf formats. You can also download the entire call in  .pdf format.

The Program Committee will inform the applicants if their paper was accepted by 20 May, 2024. Information on the program and registration will be announced after this date.

For more information, please contact symposium@muzikolosko-drustvo.ba.

Kindly share this invitation with other colleagues, and hope to meet you in Sarajevo in October!

Information on the Symposium will be available via our official channels:

Official websiteFacebookInstagram