Članice Muzikološkog društva FBiH dobitnice nagrada Univerziteta u Sarajevu 

Članice Muzikološkog društva FBiH akademkinja Jasmina Talam, prof. dr. Tamara Karača Beljak, prof. dr. Fatima Hadžić, prof. dr. Lana Šehović i v. ass. dr. Hanan Hadžajlić dobitnice su nagrada Univerziteta u Sarajevu.

U Rektoratu Univerziteta u Sarajevu upriličena je svečana dodjela nagrada akademskom i naučnoistraživačkom osoblju na osnovu rezultata naučnog/umjetničkog rada za 2022. godinu u skladu s Pravilnikom o nagrađivanju akademskog i naučnoistraživačkog osoblja Univerziteta u Sarajevu.
V. ass. dr. Hanan Hadžajlić dobitnica je nagrade za poseban doprinos u umjetosti u 2022. godini u skladu sa čl. 4 Pravilnika o nagrađivanju (nagrada za umjetnički rad).

Profesoricama akademkinji Jasmini Talam, prof. dr. Tamari Karača Beljak, prof. dr. Fatimi Hadžić i prof. dr. Lani Šehović dodijeljena je nagrada za poseban doprinos nauci u 2022. godini u skladu sa čl. 5 Pravilnika o nagrađivanju (nagrada za rad u disciplinama od posebnog značaja).