Muzikološko društvo FBiH odlikovano priznanjem Muzičke akademije UNSA za uspješnu saradnju i realizaciju zajedničkih projekata 

U zaključku još jedne uspješne godine, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu 27. decembra 2023. godine priredila je svečanu sjednicu Nastavno-umjetničkog vijeća na kojoj su dodijeljene nagrade i priznanja za ostvarenja u 2022/23. akademskom i neakademskom osoblju, partnerskim institucijama i saradnicima.
Predsjednici Muzikološkog društva FBiH dr. Amili Ramović uručeno je priznanje za uspješnu saradnju i realizaciju zajedničkih projekata Muzikološkog društva i Muzičke akademije.